Categorieën
Lopende zaken

Stemadvies vanuit Burundi

euh,
voor het geval

  • ik alsnog tussen  de crocro’s val
  • de schorpioenen of de slangen mij te grazen leggen
  • er hier seffens een granaat komt binnen gerold
  • de zwermen malariamuggen straks toch een gaatje vinden in het muskietennet
  • het hart van het vliegtuig breekt na driehonderd meter stijgen wegens ik erin

alvast dit welgemeende stemadvies van uw spreekstoelgemosselte:

STEM GROEN!

en voor de Vlaams-Brabanders meer bepaald:

heid190

STEM HEIDI VANHEUSDEN!

De redenen om voor Heidi te stemmen zijn zorgwekkend talrijk,  ze staan deels al op haar blog.
Maar neem van mij aan dat het een keihard werkende, efficiënte, helder denkende madam is, met een grote bekommernis om alles wat leeft, een immer juiste intuitie en een hart van goud.

De redenen om groen! te stemmen zijn legio, maar waar er een partij is, wordt er noodgedwongen in punten gedacht:

1. EEN KLIMAATWET. Streef naar 30% minder broeikasgassen tegen 2020, 80% minder tegen 2050. Leg de ecologische en sociale omslag daarom vast in een klimaatwet.

2. VOLUIT KIEZEN VOOR HET SPOOR. Meer treinen = minder vrachtwagens. Bouw het spoornet en de voorstadsnetten uit. Waardeer stations en halteplaatsen op ipv ze te schrappen.

3. FIJN STOF EN OZON KORDAAT AANPAKKEN. Haal gevaarlijke pesticiden uit de handel. Maak van het milieu een gezondmaker, geen ziekmaker.

4. GEZONDE VOEDING MET RESPECT VOOR DIEREN. Maak gezonde voeding betaalbaar voor iedereen. Steun ecologische streekproducten en stimuleer landbouw met respect voor dierenrechten.

5. SOLIDAIR ARMOEDE BESTRIJDEN. Trek alle uitkeringen op tot boven de Europese armoedegrens. Verhoog de laagste pensioenen en maak ze welvaartsvast.

6. STRIJD TEGEN FISCALE FRAUDE. Pak de fiscale fraude écht aan. Versterk de belastingadministratie, geef haar betere werkinstrumenten en meer opleidingskansen.

7. MAXIMUMFACTUUR VOOR HUUR. Maak huren betaalbaar, ook voor de armsten. Werk een huurwet uit die plafonnering en regulering van de huurprijzen toelaat.

8. KANSEN VOOR DIVERSITEIT. Werk aan een interculturele maatschappij met respect voor ieders eigenheid. Pak alle vormen van discriminatie en racisme consequent aan.

9. EEN STRUCTURELE OPLOSSING VOOR MENSEN ZONDER PAPIEREN. Neem regularisatiecriteria in de wet op en installeer een onafhankelijke regularisatiecommissie.

10. 0,7% VAN HET BNP VOOR ECHTE ONTWIKKELINGSHULP. Maak het 0,7%-engagement eindelijk hard. Kies voor ontwikkelingshulp die de armste landen ten goede komt, niet onze bedrijven.

Geef een reactie

This website uses the awesome plugin.