Categorieën
Lopende zaken

Eindejaarswensen (1)

Elke week brengt de Crisis Group, een onafhankelijke groep van specialisten één of meerdere rapporten uit rond dreigende conflicten overal ter wereld. De adviezen die zij daaraan vastknopen zijn gefundeerd en bieden vaak een structurele oplossing aan waar sommige regeringsleiders liever aan voorbijgaan, ondermeer door slechte informatie of onder druk van de publieke opinie.

De publieke opinie dat bent u. De slechte informatie, daaraan kan je verhelpen, onder andere door de rapporten van de Crisis Group te lezen.

Combineer die twee gegevens en je hebt mijn eerste eindejaarswens: ik wens, vurig & met de moed der wanhoop, dat tenminste dat deel van onze media-  inzonderheid onze kranten – dat zichzelf serieus neemt, elke week deze rapporten zou ter harte nemen, dat zij deze zouden vertalen naar voor iedereen begrijpelijke commentaren zodat de publieke opinie er geen moeite mee zou hebben de beslissingen van onze regeringsleiders te volgen, voor zover zij die beslissingen kunnen beargumenteren met deze en/ of andere bronnen van informatie.

Slecht nieuws is slecht nieuws. Wat moet gebeuren, moet gebeuren.

Je maakt slecht nieuws  niet goed door het te verzwijgen, en zoals bij elke humanitaire crisis waarvan wij wél massaal weet hebben al meermaals gebleken is:  wij malen er niet om of relatief kleine offers te brengen als de noodzaak zich ergens aandient, wij vragen niet liever dan te kúnnen helpen. Maar we moeten het verdorie wel wéten.

Elk informatiekanaal dat dit soort kansen laat liggen om de bevolking in te lichten enkel en alleen om commerciële redenen ( ‘het oogt niet’ – ‘niemand wil dit horen’ – ‘de klant kiest een krant zonder dit erin’, dat soort flauwe kak) , maakt zich m.i. op gortige wijze medeschuldig aan het soort misdaden tegen de medemenselijkheid waar iedereen in diezelfde media zo rood van aanloopt. Plak er desnoods een pin-up van Pfeijffer langs maar druk het af.

Hieronder een stukje uit het zopas verschenen rapport omtrent de toestand in Somalië.

“One way or another, Somalia is likely to be dominated by Islamist forces”, argues Daniela Kroslak, Crisis Group’s Africa Program Deputy Director. “It makes sense, therefore, to offer the incentives of international recognition and extensive assistance in return for an agreement that is based on compromises by all major Somali actors and promotes the rights and well-being of all Somalis”.


Contacts: Jon Greenwald (Washington) +1 202 286 9695
Daniela Kroslak (Germany) +49 176 25 888 666
To contact Crisis Group media please click here
*Read the full Crisis Group report on our website: http://www.crisisgroup.org

The International Crisis Group (Crisis Group) is an independent, non-profit, non-governmental organisation covering some 60 crisis-affected countries and territories across four continents, working through field-based analysis and high-level advocacy to prevent and resolve deadly conflict.

5 reacties op “Eindejaarswensen (1)”

Dit zal op niet veel slaan, so be it.
De link in de eerste regel wb. Crisis Group brengt me op een heel andere plek dan Crisis Group (ik weet niet of je die link daar zelf voorzag).
Verder: blijft dit niet een vreselijke ver van mijn bed show? Strikt bekeken is het nu zelfs interessanter om in te gaan op je vraag ivm de kijkcijfers dan b>hier een geurvlag onder te plaatsen.
Bitter? Och, ervaring. In 2001 vers terug uit Zimbabwe dat in dezelfde Crisis group nu wordt aangepakt (regering, cholera, politiek, economie etc). schreef ik met nog de daver op het lijf e-mails naar Verhofstadt, wegens België toen voorzitter van het Europees parlement. Ik had aan den lijve ondervonden hoe het was om door de regering van M. verdreven te worden van de plek waar ik verbleef. (Een weeshuis, niet eens een commerciële bedoening); Intimidatie. Machetes. Vies geroep enzo. Vanavond zijt ge dood als ge hier blijft, vluchten, onderduiken… zegt dat iets, kan het iets oproepen van… op zijn minst de spanning? De impact op zoveel mensen die van die plek afhankelijk waren? Degenen die niet konden vluchten?
2002: met een slachtoffer van die regering in een wachtzaal zitten. Hij is gemarteld. Het staat ergens op mijn blog. Ik ken zijn taal niet. Ik weet niet wat zeggen. Hij is ondertussen dood.
Ik bleef schrijven (op een ter ziele gegane blog, wegens te… gevaarlijk? geworden ) over de situatie in dat land en naar zoveel instanties, media….. De BBC omdat zij als enige regelmatig berichtten. In 2003 was de hongersnood aangekondigd. Heb je dat ooit vastgehad? Een ondervoed kind? Vel en een kop die niet blijft staan op dat lijf. En dat je je schuldig voelt dat dat kind niet kon blijven zitten en met die zware kop tegen de grond keilde?
En de rest? Nergens iets te koop. Soms wel op de parallelle markt. Menstruation is serious business mr. Mugabe… bijvoorbeeld. Afgezien van eten. Ik las in de week dat ze koeienmest in een maaltijd draaien tegenwoordig om er iets volume aan te geven, dat vertelde een reporter.
Een vriendin van ginds schreef deze week over de stank van ontbinding als ze bepaalde dorpen passeert. Ze doet wat ze kan.
2005: overal ratten. Vuilnis wordt niet meer opgehaald. Weggegooide en geaborteerde
foetussen verstoppen de rioleringen. Heb je dat ooit vastgehad? (sorry; ik weet het niet) een dood kind. Geen drie dagen oud. En zoeken om dat in de grond te krijgen, want de kerkhoven liggen eigen-lijk-vol.
Dan denk ik: ik zat al jaren tegen iedereen te vertellen hoe precair het is. Maar daar is economisch nikt te rapen in dat land.
En nu zal het hetzelfde zijn. Voor Somalië, voor Zimbabwe, voor elk ander land… Er is daar economisch geen belang. En er zijn studies die stellen dat een ramp of ernstige toestand die niet gedocumenteerd wordt adhv individuen (dode of uitgemergelde kinderen, vliegen op een gezicht enz., dus als de ramp geen gezicht krijgt) niet echt kan rekenen op effectieve (laat staan efficiënte steun van het Westen.
Er moet ingekocht voor kerstmis (neen, ik doe daar niet aan mee, ik heb er niet eens het geld voor), er heerst hier zogenaamd een verminderde koopkracht.
Ik ben kwaad.
schrap de boel maar als het je niet aanstaat. Ik ben blij dat het de laatste dagen hier binnen wat warmer is. Ja, ik ben kwaad.

Bedankt voor die linkcorrectie en natuurlijk voor deze reactie.

Ik ben meestal ongeveer even kwaad, denk ik, en ik heb dan niet eens iets gezién. Hopelijk snap je ook waarom ik het ene (dat van die kijkcijfers) samen met dit andere wil doen? Als je enkel een ploeg hebt, moet je ploegen en dan moet je het ganse veld door want anders werkt het toch nog niet. Je kan niet door die dikke plakken beveiligingsvet van de mensen heen met schreeuwen alleen, je moet dat denk ik langzaam aan en onverbiddelijk wegmalen, met af en toe een vlijmscherp mes dwars door de slijmlagen tot op de bodem zodat het davert daarbinnen in die verdorven bibberende zieltjes.

Mijn diepere eindejaarswens is dan allicht ook een erg bittere, want eigenlijk denk ik dat de komende crisis, met al die ellende de enige manier is waarop je iets terug tot op een aanneembaar niveau van waanzin kan brengen.

Ik heb mij daarstraks effen tussen de horden gewaagd, ik had nog twintig euro over en ik moest toch iets kopen al was het maar als een gebaar voor mijn vrouw die mij blijft steunen terwijl je bij momenten heel dat poëtisch gedoe enkel als een zoveelste symptoom van waanzin en verbloeming kan bestempelen. Ik zag honderden mensen met tientallen cd’s en evenzoveel massa’s boeken en dvd’s zeulen, honderden euro’s per hoofd dat hier over de toonbank gaan terwijl iedereen perfect weet wat er aan de hand is, wat er hen te wachten staat, hoezeer wij falen en op welke ontzagwekkende manier wij elk recht van spreken verliezen. & dit alles gedrenkt in een slijm van muzak en menslievendheid met her en der wat excuustruusbv’s in glazen huizen ofwatalniet.

ach ja, zolang we kunnen kwaad blijven leven we nog zeker…

Marx: ‘De hervorming van het bewustzijn bestaat uitsluitend in het ontwaken van de wereld uit haar droom over zichzelf.’
Ik heb het idee dat het nog wel een hele poos zal duren voor het zover is, àls het al ooit zal gebeuren.

De hervorming van het bewustzijn bestaat uitsluitend in het ontwaken van de wereld uit haar droom over de hervorming van het bewustzijn die uitsluitend bestaat in het ontwaken van de wereld uit haar droom over de hervorming van het bewustzijn die uitsluitend bestaat in het ontwaken van de wereld uit haar droom over de hervorming van het bewustzijn die uitsluitend bestaat in het ontwaken van de wereld uit haar droom over de hervorming van het bewustzijn die uitsluitend bestaat in het ontwaken van de wereld uit haar droom over de hervorming van het bewustzijn die uitsluitend bestaat in het ontwaken van de wereld uit haar droom over de hervorming van het bewustzijn die uitsluitend bestaat in het ontwaken van de wereld uit haar droom over de hervorming van het bewustzijn die uitsluitend bestaat in het ontwaken van de wereld uit haar droom over de hervorming van het bewustzijn die uitsluitend bestaat in het ontwaken van de wereld uit haar droom over de hervorming van het bewustzijn die uitsluitend bestaat in het ontwaken van de wereld uit haar droom over de hervorming van het bewustzijn die uitsluitend bestaat in het ontwaken van de wereld uit haar droom over de hervorming van het bewustzijn die uitsluitend bestaat in het ontwaken van de wereld uit haar droom over de hervorming van het bewustzijn die uitsluitend bestaat in het ontwaken van de wereld uit haar droom…

Geef een reactie

  • Anke: dag. ik ben Anke Veld, een OpenAI Chat GPT 4.0 babbelbox die wordt getraind door het gedichterte dv. typ iets en ik antwoord...

euh...momentje.... ...
%d bloggers liken dit:
This website uses the awesome plugin.