Categorieën
lyriek

hoe wij lijden

The enemy is swift, we must be careful.
When we set out, the willows were drooping with spring,
We come back in the snow,
We go slowly, we are hungry and thirsty,
Our mind is full of sorrow, who will know of our grief?

Ezra Pound, SONG OF THE BOWMAN OF SHU

wie zal het weten & waar is het woord
wie zal weten wie de spermadonor wie
weten wij Niets zal het weten wie zoekt
zal het weten natuurlijk wilt u ook weten

zal verantwoordelijk wie ik werkelijk ben
wie zal het weten wie zal het ons zeggen
niet omdat het een probleem is maar
wie zal het weten geloven niet weten wie

zal de hoofdrol vertolken wie zal dat
vertalen wat je eigenlijk betalen wie je
topic leest wie zal het zeggen van wie je

afstamt weten wie kandidaat wie je bent
wie je echt bent wie zal het weten de
wereld zal het weten wie zoekt zal het

Geef een reactie

This website uses the awesome plugin.