Categorieën
101 Aanroepingen

karnaval

Bloed ik niet als gij mij in de ogen kerft?
Is mijn maag u dan niet naakt genoeg, mijn vel
geen afdoend oponthoud? snijdt uitzinnig
niet dit woord de hemel open? Voelt

gij niet de doden in mijn mond te roeren
staan, had mijn tong u daaromtrent teveel
of net niet goed of niet die sprong? Waar
wilt gij met uw pijnen in mij razen? Wie

wilt gij dat ik u terwille ben? Ligt niet al
mijn stank genoeg  in u te sluimeren? Ruikt ge niet
alreeds het rotten van mijn meesterschap,

het krinkelen het lillen langs van uw
verstilde tong? Hebt gij ook nog kreten
nodig bij de omvang van uw karnaval?

Geef een reactie

This website uses the awesome plugin.