Categorieën
Grafiek Links - publicaties lyriek

het niet-verbrande pamflet van Jonson

In ‘An Execration of Vulcan’ , de klacht van Ben Jonson aan het adres van vuurgod Vulcanus omdat zijn huis in 1623 met al zijn geschriften afbrandde, staat er ook ergens een opsomming van alles wat de, euh, ruimdenkende Ben gaarne ten offer had aangedragen, mocht hij geweten hebben dat de vuurstorm in aantocht was.

Een van die geschriften is “The art of kindling the true coale, by lungs”, als voorbeeld van de ‘Chimaera of the Rosie-Crosse”, esoterische geschriften van de Rozenkruisers, waar Jonson blijkbaar geen hoge dunk van had. De specificiteit van de toespelingen in de opsomming veronderstelt evenwel een grote bekendheid met een amalgaam aan esoterische bronnen zodat de ontkenning in het virtuele af en toe dreigt om te slaan naar een hoge waarschijnlijkheid van het ontkende in het reële, waar overigens niets van eventuele bewijslast resten kon.

De sintels van die verworpen geschriften flakkeren aldus nog even op in het ons overgeleverde gedicht van Jonson.

Geef een reactie

This website uses the awesome plugin.