Categorieën
Lopende zaken

while my guitar gently weeps

[Straks moeten we het vliegtuig al op, nog vlug wat zakgeld verzamelen. Vrienden, collega’s, wendt vlug de ogen af, hier volgen enige, nauwelijks verholen maar erg oneerbiedige voorstellen.]

Terwijl ik dit typ moet ik regelmatig met enkele vingers de gespannen spieren en de gloeiende kam van mijn ruggewervel betasten.

Nee, vrees niet, ik heb niet één of andere aandoening die mij het schrijven dreigt te beletten, het is eerder, als u de finesse besloten in die uitdrukking kan appreciëren, een soort zelfgezochte dwangmatigheid, want met deze pseudo-compulsieve beweging wek ik naast de onvolkomen, maar niettemin een weelde aan genot verschaffende illusie zelf betast te worden, de erg reële & werkelijk spitante herinnering aan hoe ik voor een paar uren nog haar kleed heb losgeknoopt, haar op identieke wijze de ruggewervel heb gestreeld, gekneed & met de vingernagels lichtjes bekrast, zodat zij met enige groteske kronkelingen de nabijheid van mijn kruis opzocht, dit immers, terwijl zij nog naast & met mij gezeten was op de zachte fauteuil, de diepe, die met het donkergroen velours, & terwijl haar kat zich wellustig op haar schoot tussen haar naakte dijen bewoog, een voorrecht dat het diertje niet lang meer in exclusiviteit zou bezitten.

[titel: De Regularisatie van Maja 30 blz. 400 euro voorschot plus het gebruikelijke percentage]

We gingen het vandaag echter hebben over het technische vakmanschap van de Meester van het Zwarte Gat, H.P. Lovecraft. Ik las daarnet (nee dank je, nu effen niet) de openingsparagrafen van The Dunwich Horror & je kan daar dus zo het algoritmische staketsel onder de rijke woordelijke bekleding herkennen. Zet je tanden er in & je kan de tekstuele lekkernijen afkluiven tot, bv volgende regels (ik gebruik mijn taal van voorkeur, u zou het allicht anders formuleren):

  • wees reiziger in eigen land: gebruik bv. de mierennest onder het trottoir van de buren als het wriemelen van onbenoembare insecten onder de inderhaast aangebrachte steenlaag op de wildgroei, die onstuitbaar is beginnen oprukken sinds iemand vanuit zijn fascinatie met het verborgene op de infectueuse kiemen uit een duister verleden is gestoten & die geheel buiten zijn wil om is beginnen verspreiden in de toch al door het abnormale aangestoken omgeving.

    [titel: De Borgerhout Horror 14 blz. 250 euro voorschot plus het gebruikelijke percentage]


  • neem de verkeerde afslag : eender welke afslag u neemt, het is altijd de verkeerde.
    Een personage loopt nooit zomaar over straat. Die man daar, die met het omzwachtelde pak geschriften onder de arm, slaat dadelijk linksaf de donkere steeg in waar de gas-achtige geur van rioolratten de eerste dreiging oproepen terwijl rechts van hem de maan in hoge glans de glazen daken verlicht, waar zes bladzijden later het vreselijk misvormde lijk van de onderzoeker zal inslaan, hoewel inslaan is niet het juiste woord want het contact met het glas doet de restanten van de ongelukkige ogenblikkelijk verstuiven

[titel: Het Geheim van de Amoco Cadiz, 12 blz. 500 euro voorschot (veel opzoekingswerk!)]

  • problematiseer het landschap : het is lachwekkend, abnormaal, angstaanjagend, excessief, het begon met een lichte geurhinder maar allengs traden er andere anomaliën op, de Japanse kerselaars in de aanplantingen van de voorstad verloren op één dag plots & zonder aanwijsbare reden al hun bladeren & de verbazing steeg toen enkele dagen later de boompjes opnieuw in bloei bleken te staan, terwijl er verderop in de omringende heuvels een doordringend gezoem viel waar te nemen


[titel: De Voorstad Groeit, 8 blz 200 euro plus vergoeding voor de erven Van Aken]

  • verberg het fictieve achter het markante reële: dat kan u tegen morgen zelf wel verzinnen

[titel: The Changing, interactieve horror voor beginnelingen, cd-rom, 8000 euro vooraf te storten]

Geef een reactie

This website uses the awesome plugin.