Categorieën
Links - publicaties Lopende zaken

Kort nieuws

Effen een schaamteloze portie auto-promo:

Sinds vandaag staat er een gedichtje van mij op de het weblog van De Brakke Hond.

We kunnen u daar ook de blogcategorie het Brakke Verslog aanraden: onder redactie van Breukers en Van ’t Hof verschijnen daar regelmatig een keur aan gedichten. Chrétien Breukers en Ton Van ’t Hof zijn twee dichters die samen ook De Contrabas runnen, het toonaangevende weblog voor Nederlandstalige poëzie.

Het gedicht is al jaren één van mijn persoonlijke favorieten, uit de 123 Manieren om Heraclitus te lezen (gedichtjes met telkens een lichtjes verdraaid fragment van den presokraat Heraclitus erin, zéér plezant om te maken, volgende winter ga ik daar zeker ’s terug aan beginnen).

***

Nog publicatie-nieuws, maar uit de papieren wereld dan: in augustus verschijnen er een zevental gedichten uit Het Pad van de Wenende Nacht in De Gids, het oudst bestaande literaire tijdschrift in de Nederlanden. Eerder verscheen in dat voorname tijdschrift ook al een Fotogedicht.

***

Ook Kraai, het kersverse blad van Inghels, Devriese, Jacobs & Mouton, zou, medio september, een keuze uit Het Pad publiceren. Publicaties van teksten uit het Pad tellen, volgens de neo-dogmatiek van ons Carnaval, mee als ‘uitvoeringen’ van de Code.

Het oudste en het jongste literaire blad voeren, vanuit de optiek van het KLEBNIKOV CARNAVAL toch, als (meta)-literair systeem dan quasi simultaan stukken van dezelfde code uit: de spanning stijgt!

Het KLEBNIKOV CARNAVAL heeft ondertussen al (steun) toezeggingen via FaceBook van o.m. Didi de Paris, Lucas Hüsgen, Maarten Inghels, Agam Andreas en Sonia Dermience (bij het Nederlandstalige aankondiging) en van enkele voorname auteurs uit het buitenland.

Later verneemt u daar allemaal wel meer over, ik wil u maar melden dat de trein vertrokken is, het spel op de wagen zit, de kat hoedanook op de koord zal komen & het einde voor al deze mooie dingen bij verre nog niet in zicht is.

Geef een reactie

This website uses the awesome plugin.