Categorieën
Lopende zaken lyriek

van geen hout

Peter Holvoet(-Hanssen) stuurde mij dit n.a.v. onze Carnaval oproep:

Mijn respons daarop in mismaakte versvorm
een eresaluut ook, voor de ons onlangs ontvallen C V

Peter, meesterdichter, moe in ’t hart die
in ’t moede hart van ’t stad te draaien
& te keren ligt van al ’t verdriet
dat ons alle kanten binnenschiet
gij ademt mee met mij de adem triest
om hen die ’t leven lieten kort om ons:

die stervensadem breekt ons alle tijd in twee
het kille in dat even binnen warmt & uit
zo razendsnel verkilt : wij zitten stom bevroren
dan & verloren in onze lamme malle zone
van de drooggeblazen woorden, mildheid
heldert wel de woede in onze slapeloze ogen
voor & door de onmacht evenwel & liefde
bittert ons in ’t lijf tot duurzaam hoornig
schild, tragiek die niemand ziet
of ziende blind van ons nog horen wil.

Geef een reactie

This website uses the awesome plugin.