Categorieën
Het Pad Links - publicaties Lopende zaken

Vers laagje vel op de zure melk

(Verslag met Video & Foto’s met selectieve kleuring
van onze grapëistische uitstap
naar de Dialyse tentoonstelling in Gent)

Leden van het collectief Grapes of Art
testen de acoustiek van de Campo-Santo Kapel
net voor de tentoonstellingsopening

Dialyse is project IX van vzw Kunstnier met Lieven Cateau als curator. Het loopt van nog tot 15 juni in de Campo-Santo Kapel aan de Antwerpsesteenweg in Gent(-St-Amandsberg), vlak bij de Dampoort.

Je kan het elke zaterdag en zondag van 14u00 tot 17u00 gratis bezichtigen of na afspraak op 0497 44 18 01.

Er hangen daar drie schilderijtjes van Ilse Derden, de video van vlak 13 van ‘Het Pad van de Wenende Nacht” wordt er vertoond en tijdens de opening afgelopen vrijdag mocht ik enige verzen ten berde brengen die echter in de nagalm van de kapelklank op passend-illustratieve wijze geheel onverstaanbaar waren. De Klassen ik, jij en U zweefden er enkele ogenblikken onvatbaar boven de hoofden van het talrijke publiek waarna zij geheel in het geroezemoes in de kapel vervluchtigden.

Er waren die vrijdag ook enkele performances van o.m. Judith Verween, die midden de kunstophoping te bedelen zat & ook de NCNP van Van Der Borght & Bras. 0 overviel met een terroristische interventie de kapel.
Het obligate bloot werd achter doorschijnend plastic een dame die zich tot twee maal toe op uitdagend-verspillende wijze ver-dronk aan een kan melk. Het moederlijke koeievocht vloeide & drupte het bevallige lijf langs in de daartoe geplaatste bak, het gordijn glinsterde, de camera’s flitsten.

Maar de gehele tentoonstelling overtuigde mij toch meer door andere elementen in de doorwerkte curatele van Cateau, die ook al Staalkaart in Gent bracht. Met name was ook hier de interactie met de omgeving treffend uitgewerkt. De curator maakt optimaal gebruik van de confrontatie tussen de bric à brac ophoping van de kunststofophopingen in de kapel en de selectief uitgelichte religieuze iconen & slaagt er zo in het in kunstmiddens altijd op de loer liggende Onverbiddelijke Grote Lapzwansmonster met zijn Onstelpbare Kapitale Tekst-, Kak- & Slijmproductie toch op enige werkbare afstand te houden.

De door mij bewonderde kleinoden van Derden verdwenen helaas in de vergruizelde spaanplaat van kunstwerken die Cateau over de kapelmuren smeerde, maar daardoor kan je ze ook weer gaan ontdekken. Een gezichtsculptuur van schoen en hout hing op bekoorlijke wijze boven de rest van het artistieke afval te zweven en maakte mij duidelijk dat ene Adam Smith een gezonde praktijk moet lopen hebben want zijn opgeknoopte ding heeft daar nog de leren lippen van vol. De artificiële overlevingsstrategiën spoelen hier hun verworpen schelpjes de kapel binnen, het raast wat & het ruist vooral, zoals de klankdesign van Graf & Zerk die door de boxen galmde, maar het is o zo teer allemaal & houvast bieden doet het al helemaal niet.

De juiste vragen naast de grote dilemma’s vallen u misschien wel in, terwijl u van tussen de omliggende graven de verkunstelde kapel induikt, zodat je met een gezonde portie irritatie omwille van de eeuwige patsstelling & omwille, ook al, van de schraalheid van de geboden uitwegen, invalshoeken en vluchtparcours weer op weg kan.

In deze tijd is dat te willen & vervolgens kunnen bereiken voor een groepsexpositie al een vol glas melk.

Dialyse van vzw Kunstnier is nog tot 15/06/2008 elke zaterdag en zondag van 14u00 tot 17u00 gratis te bezichtigen of na afspraak op 0497 44 18 01 in de Campo-Santo Kapel aan de Antwerpsesteenweg in Gent(-St-Amandsberg), vlak bij de Dampoort.


Geef een reactie

This website uses the awesome plugin.