Categorieën
101 Aanroepingen

in ’t licht van heden treedt het later dan

Metafysisch

voor k.v.

Later als je dit tergende vergeten bent vergeten, later
als dit schraperige zwijgen uit het zwijgen is geschrapt,
& als je dit verkorven heden als een kever uit je haren
in de leegte onder af & dood zal willen slaan,-

Later, als je in de openslaande gaten de gaten
in de gaten krijgt waarin ik mij tot stof ontviel
& hoe ik in je hand je hand als hand kwam leggen
die het ware kloppen voelde telkens van mijn ziel,-

Later, als het kale knikken van je ik je elke veer
ontzegd heeft & in de rafels van het rafelende gat
je lijf je rafelige denken uit de warboel redden wil:
het gapen in van de afgrijselijke gang naar de dood,-

Dan schiet ik plots weer alle hoeken van de wereldzeeën door,
dan stijgt vierkantig hoog de volle maan in zonverwezen glans
dan zing ik ver & diep & hoor je ’t zachte lied van later dan,
als je mijn vergeten bent vergeten & elke ongedane woordendans

daarin, daarrond, daar godvergeten om & onomkeerbaar van.
Van later ben ik nu de maker, ontbonden dan, Uw zanger & je man

Geef een reactie

This website uses the awesome plugin.