Categorieën
Links - publicaties Lopende zaken

Jan Lauwereyns op Parlan.doc

dd_email_nl1.jpg

Terwijl niet nader te noemen buren nu ook al dreigen nostalgisch te worden over de teloorgang van de Leuvense rosse buurt, weet men bij Parlando nog wél dat kwaliteit belangrijk is.

Jan Lauwereyns is daar, na Eric Spinoy, te gast in de serie PARLAN.DOC.

Er prijkt meteen al een voorpublicatie uit Vloeistof en welvaart een boekwerk dat in augustus 2008 bij de Bezige Bij wil gaan verschijnen.

Kijk maar niet, geacht publiek,  naar de commentaren bij deze en onderstaande posts: mijn eerbiedwaardige Collega, Zijne Beruchte Steevast Beschonken Parnasserigheid van de Zwevende Beosierlaan, ( de straat is beginnen Zweven door het jarenlange resoneren met haar Didiele Bewoner, vooral rond 4u ’s morgens, bij de Thuiskomst, een begrip in ons geliefde Kessel-Lo) het Heerschap dat zich net als zijn voornaam door & óp de scherpe i-klank van het leven stuit & stottert, is zich her en der weer te buiten gegaan aan, euh, ‘scherpzinnige opmerkingen’.

Zoals enkel Hij dat Kan,- need i say more…

3 reacties op “Jan Lauwereyns op Parlan.doc”

Geachte heer Vekemans, beste Cyberbuur,

Rosse buurt? Ik ga er tenminste uit dat u hier nu weer eens mij viseert – Ik had het kunnen weten. met een titel als Pro Propere Porno zoals ik die vandaag gepost heb op mijn blog lok ik weer alle vuilaards en hotdogs van uren in de omtrek naar die blog van mij. Voor alle duidleijkheid ik heb het op mijn blog over een seksshop, en niet over de rosse buurt. Of bent u misschien ook nog kleurenblind?

In Alle vriendschap stuur ik mijn Vreedzame Groet!

Achtenswaardige Collega Heer Parijsmans,

Oh, had u dan ook een artikel over dergelijke zaken, het ontging mij volkomen. Nochtans had de grote menigte geilbekken die ik hier in de Kortrijksestraat zag passeren mij al een aanwijzing kunnen zijn.
Ik kan u verzekeren overigens dat ik elke test op kleurenblindheid met glans heb doorstaan & dat ik, in tegenstelling tot andere gekende inwoners van ons geliefde Kessel-Lo, niet in elke inktvlek de borsten en billen van één der talloze locale hotspots schoonheden meende te bespeuren.

Kijk, waarde letterketter, om eerlijk te zijn en recht voor de raap: u stelt onze Vriendschap toch wel quasi dagelijks op de proef met sommige van uw eerder, euh, laakbare en -disons- nogal misplaatste vlugschriften. Het valt mij zwaar daarin de goede smaak te herkennen die in ons Fabelachtige Centrum van het Gekende Universum nog steeds zo niet de regel en norm, dan toch de bon ton is.

Vergeet toch niet, gij Bandeloze, dat wij bij de uitoefening van onze dagelijkse ambten onze vlag en de eer hoog hebben te houden, dat wij als voorname kweekvijver van de Vlaamsche en Nederlandsche Letteren onze voorbeeldrol ernstig dienen te nemen, zeker in deze droeve tijden waar het gros van de Gevestigde Literatoren zich in luxueuse en giftige dampen verspreidende limousines van cocktailparty naar praatprogramma laat chaufferen door gewillige dames op kinky wijze voorzien van panties en hoofddoek ter ruiming van hunne dichterlijke excessen. En dat alles dan nog op kosten van de hard werkende belastingbetaler, die van de geproduceerde letterberg enkel tegen fikse vergoeding het meest onverteerbare mag nuttigen. Ge weet wel, het soort parties met dat soort schoon volk waar uw aanwezigheid niet langer op prijs wordt gesteld.

Ik hoop dat ik u, waarde collega, met deze weinige woorden toch een aanleiding tot bezinning kan schenken, opdat gij tot inkeer zoude komen, en u toch een beetje van uw verantwoordelijkheid zou bewust worden.

Met de meest Vriendelijke Bedoelingen,
Uw Vriend Dirk

Geachte Beste Buur,

Met meer dan gewone aandacht heb ik uw recenste zinnen bestudeerd. En ja, uw schrijfselen komen aardig in de buurt van de vele zeer wisselende nivaus van de hier in Kessel-Lo zeer geliefde Velimir Chlebnikov. De onoplettendheid die U echter aanhaalt in het geschrift dat U vandaag tot mij richt, en dat alleen zijn weerga vindt in de Art-Brut, daarover kan ik alleen maar zeggen: liefde maakt blind.

Uw Goede Vriend
Didi de Paris
Tekstiel Baron

Geef een reactie

  • Anke: dag. ik ben Anke Veld, een OpenAI Chat GPT 4.0 babbelbox die wordt getraind door het gedichterte dv. typ iets en ik antwoord...

euh...momentje.... ...
%d bloggers liken dit:
This website uses the awesome plugin.