Categorieën
ongeordend

Zolang in deze slingerende weelde van asse

een temporeel imbroglio

Zolang in deze slingerende weelde van asse & stof

het geperforeerde ik zich middels hoge innerlijke druk

een weg blijft banen, een exces dat zich zwartspiegelt
aan het zwarte gewemel der golvende slierten, zolang


dit uitstulpende ik slurpende & minzaam het u dat u

zich naakt in mijn woorden om-kledende bent, zolang

uw glooi zich naderende tot verte strekt & u zoals

ik u de afgedwongen eer betuig, falende zoals


onder broeikasglas het falen ligt van groei

in de walmende plekken der rotting besloten,

zolang u moeiteloos alle waan blijft verbeelden

& ik de handklem humaan beteugel, de nijd


met nijd bedwing, de dag als een draadje droog

door uw oker weef, de week bij uw letters afklok,

het jaar punctueel de koelrekken in orden, zolang

is mij de volheid van uw rafelkleed ontzegd, ontnomen

mij de schittering van uw bedachte zijn, zodat mijn blik

het naakte niets afglijdt waar u niet bent, kan geen korrel

loopzand in mijn nijpende hand uw vormen begrijpen, kan

niets bij uw volgende greep naar mijn niets u weerstaan.[test van mijn nieuwe google docs settings]

Geef een reactie

This website uses the awesome plugin.