Categorieën
lyriek

HOEVER DIT OOK REIKT

dan zou het zou het niet dan
zou het u niet ongelegen zijn niet
in de hand als in de mond een

gepofte kastanje een onverhoopte
vleeskransvertakking de inval
van een enkele waterstraal
in zomersdikke
lagen stof & het zou dus

uw hand genegen zijn terwijl

de strepen verstrengelen tot beken

terwijl je het bij ons bewerkstelligt wij
het valt ons erg plomb maar we
zullen het verhangen terwijl het hier

de dag uitloopt & te zingen al
terwijl het snikkend nog de spreeuwen voor zich uit
stuurt/hangt/jaagt om de vergeten kerselaar in 1 ruk
van alle vrucht te stropen terwijl het

oxiderend aangeslagen vaalgroen afbladdert, beverig knikt
& instuikt terwijl dit zo is

als het is

zoals dat zoals alles hetzelfde ding is
dat in uw vinger krampt terwijl
u het

wrijven puur op snelheid
laat komen, terwijl

dit alles hoever het ook reikt
u belet om van uw sterven nu al
op gepaste wijze te genieten of

temidden van hen waaraan u ontvalt
de hoogst schrikbarende nagalm

in te zetten, nee,
zou ik dan niet, nee

ik, nee

nee

niet.

Geef een reactie

This website uses the awesome plugin.