Categorieën
lyriek

U

“STELLING: de programmatorisch uitgerokken tegenwerping als uitgestelde verprutsing
heeft in tweede instantie een verheviging van de lyrische inpact tot gevolg”

uit “De Anti-Buddha in 1001 uiterst misselijk makende stellingen”, dv 2048

Gij, éénlandig lichaam,
Met vele holtes omwrochten
Zich wijdkeels in het in van dit in
Instrengelende U, gij

de uit het prut ener mottengrotto gekropen
reuzevlinder Genjo gelijk, die vertrappelt het blauw
in het beeld zoals ooit een weerschijn uwer zielsverhuizing
te rokschuivelen stond op kousevoeten & in de knetterluchten

het blauw te aanroepen: “blauw
is het blauw daarboven & het blauwt”
(jaja maar hoe je in haar u kon raken).

De arenden mekkeren als eendenkroost.
De potloodventers kribbelen, de Mediatieke
annoteurs van het verhevigde Flikkeren
flikkeren verhevigd. De Barst ijkt

de dansenden & de

plaats is de weg, Wat is, was nu & Weent al & het pad heet
b.v. scheurbuik, het geluid makend dat een tokkelende ladderkin
maakt, wijl zij kwijlend de ladder aftokkelt. De tong
is sedert geruime tijd gevat al door de klappertanden,
ligt plat gevallen op het vaderland, in volle volksaanloop
gesneuveld, heroisch de midscheeps aanstormende voorruit tegemoet,

die met splutverwekkende vaart het pad dreigde te kruisen,
dat bij herhaling niet voor niets scheurbuik heet. Heette. Namen
zijn in Tienen evenwel nooit toevallig, het is zaak immers voldoende
vlucht te maken bij het manhaftig insleuren, het curven
instrikken, het druipvet inwassen, elke verheffing
uitboenen, de regel bij de wet inpressen, de lede ogen
op de maten platstomen. QED. Maar

Adem ademt
dan het trilblad op. Huid
verhardt op langzaam maar zichtbare wijze
op de in kogeltijd bekorstende kervingen, zie

de eeuwen ten onzent als barcodes oplichten al,
hoor het doffe ruisen van marmer gedurende milennia.
Bloem, zie mij vallen. Te tuimelend

als onkruid staat, ter brandt schreeuw ik mij,
dit hout mij in ikjes

verslikkende
vergaderd wij-ding, o
men gebruike

een allerlichtste waaier
om u de luchten
te wegen voordat

men er u in aanbrengt,

in gedachten
verzonken,
wiegebenend,
op het scherp van de maan

om aldus de eeuwigheid
op sporen van uw niets
af te luisteren, tel

na tel na tel na …

een soort positieve heksentest, quoi –

Geef een reactie

This website uses the awesome plugin.