Categorieën
gedicht van de dag Grafiek lyriek woordenpers

toen het schone aanbrak was het vocht al lang verstreken

wij, wij lagen wak te duren, het weefsel in ons weefsel als een kanker bij het weven ingewreven. de vloedgolf wemelende larven vrat ons bloot. aan de einder rode vegen van ons die de luchten besmeurden, het vage in novemberlicht, de opwaaiende bladeren een werveling die de pestilente winden zichtbaar maakte. aldus het nu verankert […]

Categorieën
gedicht van de dag Grafiek lyriek woordenpers

wijl de dikhuidige op het klavier haar lusten botviert

  op komt de rosse,  holda met heur alom geleukte ontvangstbenen wijds open ter inzicht in de bloedeloze omloop het volk. klik en tel. spin k1 als de kernbal  i (x1,x2, tot xn), k2 is cellulair de ovaliteit s(y1,y2 tot yn), dan is ik1 in de mond bij k2s gelijk of groter dan k2s minus […]

Categorieën
gedicht van de dag Grafiek lyriek woordenpers

en de talloze ondoden die in de dwalingen lopen te dolen

  wanneer u in pek en teer onze nummers en letters tot grijs plet, te smelten legt, bedenk dan dat het ons een verlossing was … u zal ons evenwel moeten … dit … het weefsel, het spel hapert. meneer ik met zijn mijns inziens. het lijk schuift langzaam van de wanden af. handen. de […]

Categorieën
archiefdoos gedicht van de dag Grafiek lyriek Walg & Rot woordenpers

de barst diep in de barst in het ik losbarst en prijsgeeft haar woekerende rot

Categorieën
archiefdoos gedicht van de dag Grafiek lyriek woordenpers

waar zelfs mijn hond mij een autobioput wil graven wijl voorbeeldig de dood

   

Categorieën
archiefdoos gedicht van de dag Grafiek lyriek woordenpers

maar gelukkig stond er op het einde van de lachband nog een geile zucht

  nog zo’n catastrofe bij het lijkencijfer uit de etterbak kon vissen. onze hoeren zijn goedkoper dan onze hotels. de productie wordt kunstmatig op peil gehouden. omdat anders omdat anders omdat anders omdat anders omdat anders het dichten ach. het was sowieso al niks meer sinds. hoor mij als ik jouw naam zeg, verdomme, zie […]

Categorieën
archiefdoos gedicht van de dag Grafiek lyriek woordenpers

Level 4

  Jij, het meisje blind en dartel diep in mij, jij, die delireert, frivool, en rebelleert van schim tot schim, de stad voorbij tot in de tuin waar racha vegeteert, jij, die in het trage stromen van lome gedachten bleke rozen ziet en anjers van vergane dromen. Jij, die op jouw lipje bijt om levens […]

Categorieën
archiefdoos gedicht van de dag Grafiek lyriek woordenpers

Level 3

  er is het niets waar uw hoop zich op richt. er is de plaats waar uw leegte vervelt. er is de tijd waar uw woord in het licht en uw vlees zich vermengt met de geur van uw geld. u bidt tot het er, u smeekt het om seks en erkenning. u bouwt uw […]

Categorieën
gedicht van de dag lyriek woordenpers

Level 2

  u, de speler, uitzonderlijk rijk aan levens, verblind door prijs en duur van de waarheid terwijl het nu te keer gaat in de eeuwigheid dat u de hand op de muis hebt gelegd. kalm. uw huid is van leder en met naden gestikt als een jas. uw hart gaat tekeer, uw bloed klopt alsof […]

This website uses the awesome plugin.