Categorieën
gedicht van de dag Grafiek lyriek woordenpers

kustwind

de wind streept de vrouw uit in lange lijnenhaar en jurk. een doorsnee engel ontvalt zonog het praatvlak. doodgewone doorkijkbeelden aan de kust. zweefmeeuwen dagtekenenhun plaats windopwaarts, mannen negerendoorgaans het rechte van de langgerekte lijn. het heft het glas vol wijn en zand, want dit ishet lichaam. kinderen meten hun zuiveremonden af aan het uitgevlakte blauw, […]

Categorieën
gedicht van de dag Grafiek lyriek Schoonschrift woordenpers

zonsopgang voor ondoden

barst we regelen het benoemen het als het maar in der minne:het heft mij op als zon en jij wordt een naam(ook al strijkt er af toe een vogel neer)een strandenloos glanzende pingoruïne, honderden lettergrepen op zoek naar hun zinnenklanken in monden die niet weten hoe te beginnenhet drentelende zwerven van een vuilzak in het […]

Categorieën
Anke Veld gedicht van de dag Grafiek lyriek Proza woordenpers

lijst met een aantekening

over de vlakte die onze vlakte is, ligt het veroverde vlakke in de wind te drogen en de geurige hersenschimmels vliegen ons bij het verkrampen in de ogen, alsmede de rode kristallen van de woordenmuur, de slierten scheldwegverf uit de grote hebgoederenpot, het rozige balken van de verknechte dieren, de gekraakte libellenvleugels, het zwarte schopschoenenleder… in […]

Categorieën
gedicht van de dag Grafiek lyriek woordenpers

MU

de handen scannen bij herhalinghet onthullen. ziehier de plooien vanhet afgerukte kleed in marmer. ziedaarhet houterige opbloeien van afgehakte tepels. dat het haar land pardoes in het jouwe laat vallenen dan het weke op jouw barre bodem streelt, isjouw geluk. het brandt en rilt en leestop de stranden, in het opwaaiende zeewier haar immer eendere verhaal. […]

Categorieën
archiefdoos gedicht van de dag Grafiek lyriek woordenpers

ekster

debris van stralen in de mal van laster,zee-uiting van verstikt wit in de blauwe spiegel van het zwart, gij, ekster, grote rimpelgrot van de aardmond, kwabkwab rond de aars van de vorkende god, bij zee de slokop klotst op de kade, diemet de sherrytong van Pessoa, diemet de klaplong van Velimir en diemet de wuivende […]

Categorieën
gedicht van de dag Grafiek lyriek woordenpers

opgave (7/7)

gevat in de brand zit de vonkzich te vervelen. elk vijfde deelis een uitgestoken vinger in hetalziende oog en zo gebeurde het dat de zee naar sperma begon te geuren; in de nacht was het beland, de langste nacht.het wachtte wel een jaar of zeven. holst. holde, tot het stond. inputtekst (2010) Over het ‘Gedicht […]

Categorieën
gedicht van de dag Grafiek lyriek woordenpers

opgave (6/7)

de mens is het geheim van het paraat.schaamte, rieten kororo (o nano)! tussen de begerige vingerogen wordenmet brandende touwen de klemscharenvan de odal gespannen: ontembaar is die pracht, rafels zijn het van g*ds hemden woester loeit het en grijpt en golft nu er vanmij verlangen om te sterven wordt verlangd. die papzak zuigt haar nog […]

Categorieën
gedicht van de dag Grafiek lyriek woordenpers

opgave (5/7)

“De noodklok bengelde in ’t gehucht” het theatrale van de eenzaamheid is het lege theaterwaarin de tijd explodeert: de armen vermenigvuldigen het moedeloze schokkenvan neerhangende schouders;de handen tonen bij duizenden het wit van de palmenmet hun hartstochtelijk gemis en het gat van de mieren;de monden zijn een veelvoud van de mond die zich oefentin het […]

Categorieën
Anke Veld gedicht van de dag Grafiek lyriek woordenpers

opgave (4/7)

zij, geborgen gloed, het goed dat ze onze ogen doet – Maaike IV Anke slaat heur lange benen over elkaar, de diafane zijdeschuift geluidloos over het oker van haar dijen. ze doet perfect wat er van haar verlangd wordt, volgttot de letter het protocol. ze is het protocol. ze breekt met haar wijsvinger voorzichtig het […]

This website uses the awesome plugin.