Categorieën
asemic reading gedicht van de dag Grafiek La Vie Sexuelle de Charles Baudelaire lyriek

La Vie Sexuelle de Charles Baudelaire III, 1

Et ce monde rendait une étrange musique/ le bienheureux

en weerom kwam (eek, een zwarte vlek –
ik schrok me rot – een kat of iets, een hond,
zo zacht en rakelings mijn enkels langs
op het gras, de dauw, zo warm en harig,

gruwel weet je, net) als vuur (een woordenschat
die man en als je tong zijn stramme talen roert o oh,
dan voel je zo het ambrozijn de grond op druipen)
(zalig hem, gebalsemd liefst) die blik haar ogen in.

(samen ontwaken). wit op wit (je huid is een muur)


Het Gedicht van de Dag komt vandaag uit La Vie Sexuelle de Charles Baudelaire (1996 -2018).

Lees verder:

LVdCB13
Categorieën
asemic reading gedicht van de dag Grafiek La Vie Sexuelle de Charles Baudelaire lyriek

(advertentie)

Mer odorante et vagabonde / Le saule

en de zee verdwijnt (het sneeuwde en alles
trok sneller in je samen van het bontgekleurde
vlak, de simultane hemel – praise his dick! –
dan dat een pil het je uit het hoofd

kon praten) zei ze (prinses, jazeker, maar
honderd erwten zullen schuren bikkelhard
en prinsen droom je beter met een kattentong)
(de wilg is wuivende) nog even (schaapjes scheren)

(het licht uit & samen de stilte beheren),

zei ze, heel eventjes (het kreng) nog


Het Gedicht van de Dag komt vandaag uit La Vie Sexuelle de Charles Baudelaire (1996 -2018).

Lees verder:

LVdCB_ad02
LVSdCB advertentie #2
Categorieën
asemic reading Grafiek La Vie Sexuelle de Charles Baudelaire lyriek

La Vie Sexuelle de Charles Baudelaire II,6

La froide majesté de la femme stérile

ex nihilo nil (de benen bengelen) nemo
creavit : o parelend ontwenningszweet!
(binnensmonds gejubel registrerend soms
kantelt in het duister nog het evenwicht)

(open diafragma, lichtval schaduwloos
op dit dat zich verheffen wil tot dat
en het wachten samenvat met einde
lichtval, diafragma sluiten, duisternis)

ofschoon niet echt berustend in verdoemenis


Het Gedicht van de Dag komt vandaag uit La Vie Sexuelle de Charles Baudelaire (1996 -2018).

Lees verder:

LVdCB12
dv 2018 – LVSdCB012 – Collage Asémique – A4 – €30
Categorieën
asemic reading asemisch gedicht van de dag Grafiek La Vie Sexuelle de Charles Baudelaire lyriek

La Vie Sexuelle de Charles Baudelaire II,5

Tes yeux sont la citerne ou boivent mes ennuis

niet die klapwiekende (de curve van jouw hals)
geketenden : ein jeder Engel ist schrecklich,-
(gemuilkorfd en tellende de lijken soms
na middernacht verbeeldt het zich)

(knarsetanden, zeg je en een rilling
door verkilde spieren trekt je wangen in
een hatelijke plooi, jezelf ten prooi
ben je, zwijg je en in jouw blik versteen ik)

zum kotsen het schone maar hoe echter ontbeer ik

Het Gedicht van de Dag komt vandaag uit La Vie Sexuelle de Charles Baudelaire (1996 -heden).

Lees verder:

LVdCB11
dv 2018 – LVSdCB – Collage Asémique – A4 – €30
Categorieën
asemic reading collage gedicht van de dag Grafiek La Vie Sexuelle de Charles Baudelaire lyriek

La Vie Sexuelle de Charles Baudelaire II,4

Ô vase de tristesse, ô grande taciturne

een geijkte vorm (in stilte en dan nog)
van inspraak : in een knikker dit papiertje,-
(reciterende een waslijst kleuren soms
bij volle maan doorgrond ik het)

(zeldzaam ben je, wil je mij maar
ligt daar niet een bedding dichtgeslibt
naar syfilliete schuim te lonken. Eiland
ben je, zeg je : touch me, touch my brain)

breekt het echter uit het schone als voorheen

Het Gedicht van de Dag komt vandaag uit La Vie Sexuelle de Charles Baudelaire (1996 -heden).

Lees verder:

LVdCB10
dv 2018 – LVSdCB 010 – Collage Asémique – A4 – €30
Categorieën
asemisch collage gedicht van de dag Grafiek La Vie Sexuelle de Charles Baudelaire lyriek

La Vie Sexuelle de Charles Baudelaire II,2

Ramper sur le versant de ses genoux énormes,

gespleten aarde (slangen in je buik)
waar ik lallend instuik, stik in je huid,-
(indachtig kathedraalgezangen soms
op autostraden nog herken ik mij)

(liefde, herhaal je mij mijn liefde
voor het openrijten mijner wonden
en als ik hanteerbaar ben geslonken
klinkt er harpgetokkel in je na)

schoonheid lost zichzelf op waar ik ga :

Het Gedicht van de Dag komt vandaag uit La Vie Sexuelle de Charles Baudelaire (1996 -heden).

Lees verder:

LVdCB08
dv 2018 – LVSdCH008 – Collage Asémique – A4 – €30
Categorieën
asemisch collage gedicht van de dag Grafiek La Vie Sexuelle de Charles Baudelaire lyriek

La Vie Sexuelle de Charles Baudelaire II,1

Je hais le mouvement qui deplace les lignes,

een oud gebruik (heradem niet) :
ik tast jouw vlees beminnend aan,-
(in het tempo der getijden soms
bij helder weer bedenk ik mij)

(teder noem je hoe mijn vingers vluchtig
vlammen langs het kammetje van wervels
terwijl ik onverbloemd de uren tel
en elk gebaar een drieste leugen is)

ofschoon niet echt subliem toch zingend is

Het Gedicht van de Dag komt vandaag uit La Vie Sexuelle de Charles Baudelaire (1996 -heden).

Lees verder:

LVdCB07
dv 2018 – LVSdCB II,1
Categorieën
asemisch collage gedicht van de dag Grafiek La Vie Sexuelle de Charles Baudelaire lyriek

La Vie Sexuelle de Charles Baudelaire – advertentie

(advertentie)

L’empire familier des ténèbres futures

helaas (het schranst en schuift aan elke tafel)
een drift ons welbekend,- (loop ad libitum)
(humus, slijm en steen weerspiegelende
steen en slijm en humus weerspiegel ik)

(gruwelmantra voor haar lichaam tot en
met een grimas dromen fragmenterend –
borst ontvolken, hinderbeentje krak en kom,
de velletjes  gebrandmerkt versturen)

ofschoon het echte nimmer zal verduren

(hélas!) het (prison si non, cré nom) rijk

Het Gedicht van de Dag komt vandaag uit La Vie Sexuelle de Charles Baudelaire (1996 -heden).

Lees verder:

LVdCB_ad01
dv 2018 – LVSdCB – advertentie#1 – mixed – A4 – €25

Deze post zorgde wegens schending van het ‘naaktbeleid ‘ ervoor dat ik 3 dagen mijn mond moet houden op Facebook. Grappig, want de voorgaande dagen kwamen de prentjes bij mijn berichten van hier niet meer door en nu plots weer wel. So it goes.

Bij mijn FB-bericht die zoals gebruikelijk dir ‘Gedicht van de Dag aankondigde had ik deze uitleg geschreven:

” In de tijd dat ik het programma ‘La Vie Sexuelle de Charles Baudelaire’ begon uit te schrijven, stelde ik vast dat de advertenties in weekbladen en op tv veel vernieuwender en ook wezenlijk interessanter waren dan de eigenlijke inhoud. Dat gegeven speelde mee in het plan om de gedichten van de reeks als advertentie te plaatsen in week-of dagbladen en elke reeks van zes te laten besluiten met een advertentie die de vorm van het voorgaande uitbreidde met een nieuw gegeven. De volgende reeks zou die ‘vernieuwing’ zich dan toeëigenen zoals de reclame ook ‘artistieke’ vernieuwing gebruikt. De ‘advertenties’ zou ik dan geplaatst willen zien in literaire tijdschriften.

Het hele procédé stortte echter in door gebrek aan spankracht omdat elke ‘literaire’ schriftuur klaarblijkelijk al lang doorschoten was met ‘productie-kwaliteitseisen’ en er dus geen enkele differentie nog langer dan enkele maanden kon worden opgehouden: elk schrijven verzonk in het gezamenlijke bad van de code, een soep die vooral vers moest zijn en verkoopbaar.

Dat bleek ook tijdens het festivalletje ‘Leuven Per Vers’ dat ik in 1996 in dat grondig ‘uitgesponste’ nest organiseerde: wat niet aan de consumptie-eisen beantwoorde, was ‘over datum’ en daarvoor was er enkel nog plaats in een gemarginaliseerd aftreksel van een subcultuur, maar ook dat was slechts heel kortstondige wildgroei van zwammen en schimmels op de mestvaalt van het Westerse exces. Je kon blijkbaar enkel nog de platgetreden wegen van de exploitatie op (genre ‘Behoudt de Begeerte’), de ‘cultuur-industrie’, of wat roeren in de poelen op de vaalt

Niet lang daarna zat ik gelukkig weer geheel in de pampers en kon het hele circus mij gestolen worden: dat waren wellicht mijn gelukkigste jaren (1997-2007), tot het schrijfmonster in mij weer de kop opstak en alles samen met de milleniumeconomie als een zeepbel barstte en ik jarenlang in een maalstroom van wroeging, spijt en (zelf)destructie werd meegezogen. Ook dat ging voorbij.

Mijn enige verlangen nu is om met rust gelaten te worden terwijl ik verder schrijf en klieder en pruts. Ik wil mij ook niet meer inlaten met de ‘wereld’ of er uitspraken over doen alsof dat enig belang zou kunnen hebben. ‘Laat mij gerust’ en ‘trekt uw plan’, maar zelfs dat wil ik allengs niet meer gezegd hebben. Ik streef ernaar om mijn spreken met mijn schrijven te laten samenvallen in een algehele dissolutie van het ik, maar ook dat blijkt dan weer, vanuit andere standpunten bekeken, net als deze ‘jeugdige’ protserigheid, een zeer ambitieus project, want het is begot niet eenvoudig om in dit nijdige antropoceen een vorm van oplossing te verzinnen die niet geheel ongewild minstens de ergernis van enkele kwalijk ruikende humane gedrochten oproept.

Soit, we zien wel, wat er ook gebeurt, mislukken doet het toch.”

Categorieën
asemisch collage gedicht van de dag Grafiek La Vie Sexuelle de Charles Baudelaire lyriek

La Vie Sexuelle de Charles Baudelaire I,6

L’Art est long et le Temps est court.

dixit humus, slijm en steen, en
wereldzieken uitgemergeld dansen.
tot het lichaam niemand kwam,
tot haar lichaam niemand komt.

paradijselijk ijs barst open
waar een engel werd gevild.
onrustbarend door de glazen steden krijt
de antieke gil van vleugelnood.

kort wellicht en pijnlijk is het schone voor de dood.

Het Gedicht van de Dag komt vandaag uit La Vie Sexuelle de Charles Baudelaire (1996 -heden).

Lees verder:

LVdCB06
dv 2018 – LVSdCB006
Categorieën
asemic reading asemisch collage gedicht van de dag Grafiek La Vie Sexuelle de Charles Baudelaire lyriek

La Vie Sexuelle de Charles Baudelaire I,5

Rien n’embellit les murs de ce cloître odieux.

happen als de goudvis die naar wolken loert
schuddebollen als de duif die koert
tot het lichaamskluwen openbarstte,
tot haar lichaamskluwen openbarst.

rust vervagend, drinkt zo zoetjes,
oorlog onverhoeds in stulpen knippert,
gulpt dan op en van hun schermen drift
tot op kraaknet glas een bloedend klompje ligt.

in korte scènes word wellicht ook ik belicht.

Het Gedicht van de Dag komt vandaag uit La Vie Sexuelle de Charles Baudelaire (1996 -heden).

Lees verder:

LVdCB05.jpg
dv 2018 – “LVSdCB005” – €25
Categorieën
asemisch collage gedicht van de dag Grafiek La Vie Sexuelle de Charles Baudelaire lyriek

La Vie Sexuelle de Charles Baudelaire I,4

Le succube verdâtre et le rose lutin

kruisweg in een kromhals : laait,
verkilt of smelt de droogstoof in
tot de lichaamsgrens vervaagde,
tot haar lichaamsgrens vervaagt.

armer blijft wie kundig draait
zijn lust en nijd tot stemmig grijs,
dan hij die in zijn aarden bed
tot dageraad naar zilver graaft.

tekort aan dorst wellicht wordt nooit gelaafd.

Het Gedicht van de Dag komt vandaag uit La Vie Sexuelle de Charles Baudelaire (1996 -heden).

Lees verder:

LVdCB04.jpg
dv 2018 – LVSdCB I, 4 – mixed – A4 – €20
Categorieën
asemisch gedicht van de dag Grafiek La Vie Sexuelle de Charles Baudelaire lyriek

La Vie Sexuelle de Charles Baudelaire I,3

Et vous, femmes, hélas! pâles comme des cierges

eender licht door kathedralen
als door ijs dat wellust ving,
tot het lichaam mij bedaarde,
tot haar lichaam mij bedaart.

onbewogen zie ik strakke koorden
van haar ogen naar mijn dood:
niet in cirkels boven daken
vliegen duif of meeuw of mus.

tekort aan niets wellicht gebiedt de kus.

Het Gedicht van de Dag komt vandaag uit La Vie Sexuelle de Charles Baudelaire (1996 -heden).

Lees verder:

LVdCB03
dv 2018 – LVSdCB I,3 – A4 – €25
Categorieën
asemisch gedicht van de dag Grafiek La Vie Sexuelle de Charles Baudelaire lyriek

La Vie Sexuelle de Charles Baudelaire I,2

Envoie-toi bien loin de ces miasmes morbides;

vel op derrie, roos in slijk,
op vegen nacht een vaal gezicht
tot het lichaam mij bekoorde,
tot haar lichaam mij bekoort.

vlees verhaalt de zeeën
hoe het vocht vergaat in grond.
bloemen dichten mij gedurig:
doe ik mij sluitend in haar toe,

tekort aan haar wellicht is wat ik doe.

Het Gedicht van de Dag komt vandaag uit La Vie Sexuelle de Charles Baudelaire (1996 -heden).

Lees verder:

LVdCB02
dv 2018 – “LVSdCB-I,2” – mixed – A4 – €21
Categorieën
asemisch collage gedicht van de dag Grafiek La Vie Sexuelle de Charles Baudelaire lyriek

La Vie Sexuelle de Charles Baudelaire I,1

L’enfant désherité s’enivre de soleil

een voetafdruk geluid in grint
en maanlicht op de wagen viel
tot haar lichaam zich weer sloot,
tot haar lichaam zich weer sluit.

kleur bedacht ik om het haar
en om het vlak der ogen te betasten,
warmte om het einde van mijn koude
op haar poorten voelbaar stuk te slaan.

een korte nacht wellicht is dit bestaan.

Het Gedicht van de Dag komt vandaag uit La Vie Sexuelle de Charles Baudelaire (1996 -heden).

Lees verder:

het oogbad.jpg
dv 2018 – “collagist intervention in an asemic emblem-routine”