Categorieën
asemisch P'Tix POST

DFB

PI-19A

[het ontwerp van deze site is geoptimaliseerd voor raadpleging op PC/tablet]

P’TiX
ACTUAP’TiX

RαFa’ελ @DFA

(naar “De Heilige Familie met Johannes De Doper, Zacharias en Elisabeth” (1507-1508) een pen en bruine inkt tekening van Raphaël te zien in het Musée des Beaux-Arts te Lille)

– POST P’TiX PATRIOTE

Het ‘Post P’TiX Patriote’ programma werkt net als het P’TiX-programma maar heeft foto’s uit oude magazines als invoer en een uitvoer op A4 formaat.

– P’TIX OUTDOOR

Als het weer het toelaat, zorgt het Viander-domein hier in Tienen voor ‘levende invoer’. Mogelijke overeenkomsten tussen het getoonde en de realiteit berusten geheel op het spreekwoordelijke toeval.

P’TiX Research

Af en toe dien ik jammerlijk toe te geven aan mijn systeemdwang, een schandelijke verslaving die ik dan maar ‘research’ heb genoemd. De verzamelde notities over het P’TiX tekenprogramma vind je hier: https://www.dirkvekemans.be/ptix-research/

Je kan P’TiX tekeningen ‘volslagen betekenisloos’ of ‘asemisch’ noemen, zoals thans gebruikelijk is in de ijlste virtuele ‘kringen der asemici’, hoewel het natuurlijk een mens niet gegund is iets volslagen ‘betekenisloos’ te kunnen doen: er zal sowieso door andere mensen altijd een betekenis aan gegeven worden, en de producent zal, als de productie ergens de aandacht van derden krijgt, steevast een achterliggende of zogenaamd ‘evidente’ bedoeling in de schoenen geschoven krijgen. De keten van het teken maakt vervolgens dat elke ontkenning meteen als een schuldbekentenis fungeert. En daarbij nog: elke vorm van humane expressie is per definitie sowieso ‘semantisch’, of het nu een losse krabbel op een vodje papier betreft, of de Mattheus-passie van Bach.

Er is derhalve blijkbaar geen ontkomen aan: de geneugtes van het vanzelfsprekende zijn nu eenmaal aan de mens, die hooghartige soort van niets ontziende predatoren, niet besteed. Onze betekenisdwang maakt ons dan ook tot het meest efficiente massa-vernietigingswapen op deze planeet: wij krijgen middels ons onaflatende toedichten van ‘zin’ en ‘betekenis’ aan alles in onze leefwereld waarlijk ook alles kapot. Immers: informatie maken van data = data-destructie, een perforatie van de negentropische coherentie, ergo een vergroting van de entropie. Jeuh. Voorbij goed en kwaad kan je dat soort gedachtegang natuurlijk probleemloos omdraaien en dan maak je van het ‘doemdenken’ als bij donderslag een optimistisch vooruitgangsdenken. De apocalyptische versie is een ietsje ‘cooler’ en dus beter voor de commerce, da’s al.

Toch dien ik hier ten behoeve van mijn lotgenoten uitdrukkelijk te stellen: een P’TiX tekening is niet het gevolg van enige humane ‘bedoeling’1Ik gebruik ‘bedoeling’ hier als vertaling van Nietzsche’s ‘Absicht’ in zijn Voorbij goed en kwaad §32 dat ik in het Nederlands aan het lezen was, net, die paragraaf 32 verheldert m.i. veel van de problematiek, de ‘genealogie’ van de asemische schriftuur, haar ‘betekenis’ (sic) als fenomeen in dit tijdsgewricht.

De P’TiX tekenaar wil immers niets ‘zeggen’ met de tekening, de gebruiker gedraagt zich voor het programma optimaal als zij stilzwijgend functioneert als een humane printer van de invoer. Elke printer print zoals die nou eenmaal print, met een humaan individu als printer is dat niet anders. Wat een mens maakt als realiteit op basis van de geboden invoer, is meestal al ‘erg’ genoeg, naar mijn ervaring heeft niemand wat aan nog eens wat ‘artistieke’ ‘bedoelingen’ daar bovenop.

De gebruiker van het P’TiX tekenprogramma laat de tekening ‘gewoon gebeuren’.
Ik schrijf het tussen aanhalingstekens omdat er allerminst iets ‘gewoon’ is aan dat laten gebeuren. Ik probeer dat nu al haast twee jaar en slechts heel zelden kom ik een beetje in de buurt van dat ideaal.
Het welslagen van een P’TiX tekening, haar graad van zuiverheid kan immers enkel worden afgemeten aan de afwezigheid van betekenis, aan het gebrek aan ‘bemoeienissen’ van de gebruiker. Net zoals je van een gewone printer verwacht dat deze de tekst gewoon afdrukt ‘zoals die er staat’ (hij staat nergens), verwacht het P’TiX programma dat de gebruiker die op zijn/haar/hun manier ‘afdrukt’. Verstand op nul dus.

De maatschappelijke implicaties van dit soort houding t.o.v. de creativiteit zullen bepaald wanstaltig overkomen bij de meesten onder ons2Aangezien de meesten onder ons nu eenmaal blinde volgers van de impulsen hunner consumptieverslaving zijn en elke natuurlijke band met het vanzelfsprekend schone verloren hebben. Tja. , dus die ‘filosofie van het vanzelfsprekende gebeuren’ gaan we hier maar achterwege laten.

Het betreft overigens grotendeels een herneming van aloude Oosterse onthechtingsidealen, dus wie dat wil kan in bronteksten daarvan zijn honger stillen. Ik amuseer mij dezer dagen dan wel rot met de lectuur van Nietzsche, maar het laatste wat ik wens is controverses ontketenen, er bestaat heden gewoon geen ‘common ground’ meer waarop enig debat met diepgang op een beschaafde manier gevoerd kan worden. Hier en daar zie je nog een eenzaat verzuipen in het gebral, maar van enige literair-filosofische ‘cultuur’ met enige relevantie in het maatschappelijke gebeuren kan je nauwelijks nog spreken. We kunnen ons alleen nog laten samenvatten en wegzetten door de planeet-opvretende AI-machines, die elke kritische noot of het minste teken van een kritische houding prompt flaggen als potentiële hate-speech. Aan het morele gezag van de commercie is geen ontkomen aan, dat is een zwart-wit verhaal, een goed en een kwaad waar geen ‘voorbij’ meer kan zijn. Het is maar goed dat de arme Friedl niet meer hoeft mee te maken hoe zijn ‘Ubermensch’ er uiteindelijk uit aan het rollen is.

Soit. Om terug te komen tot het eigenlijke onderwerp van deze notitie: ik beaam dan ook volmondig en met het diepste schaamrood de bezwaren die men tegen mijn geteken en mijn gedoe in het algemeen kan hebben (genre: “Maar meneer Vekemans, uw gekribbel lijkt nergens op, dat is toch geen tekenkunst!”). Van ‘kunst’, laat staan ‘De Kunst’, hou ik mij sowieso ver – wat een rotte viezigheid is dat niet – maar wat mij erger is: zoals iedereen kan zien staat al die papier- en grafietverspilling van mij inderdaad nog bol van de evident expressieve gebaren. Wat een verschrikkelijk woelen toch in die oude handjes van mij! En het wil maar niet beteren!

Nu, ik zou hier kunnen komen aandraven met de verzachtende omstandigheid van mijn traumatische jeugd en al de verschrikkingen die dat met zich mee hebben gebracht, en dat is de facto de niet te ontkennen oorsprong van alles wat ik hier vrij dwangmatig blijf tonen, maar uiteindelijk dien ik mij zonder de minste zweem van ironie aan te sluiten bij het oordeel van mijn overigens geheel fictieve criticaster: ook als P’TiX gebruiker faal ik elke dag, ik kan immers het willen ‘bedoelen’, het volstrekt nutteloze ‘betekenen’ blijkbaar niet laten. Zelfs niet bij het overtekenen van een volstrekt contingente vlek op papier produceer ik ongewild een hele wereld aan poly-interpreteerbare nonsens. Mijn oprechte excuses hiervoor. Sorry.

Ik koester echter nog steeds, tegen beter weten in, de hoop dat ik er ooit in zal slagen om het ideaal van het niets-zeggende, het ‘vanzelf-sprekende’ in mijn tekenen te bereiken. In mijn schrijven is het alvast totaal onmogelijk gebleken, getuige deze notitie, en al het voorafgaande hoogdravende geëmmer op deze ‘blog’.

Ach, de weg is lang, het leven kort, en dat is, al bij al, zoals de zaken nu staan, misschien maar goed ook. En terwijl ik teken, geniet ik toch uitermate van mijn ‘valse’ vorm van volmaakte vanzelfsprekendheid, en dat is medunkt al heel wat. Ik hoop dan ook dat een deel van die uiterst fragiele vreugde op u als toeschouwer van mijn fratsen mag overslaan.

Neemt u dus het getoonde aub niet al te serieus, een lichtjes geamuseerde stilzwijgende gniffel van u is mij als respons meer dan genoeg 🙂 …

dv@DFA rev. dv@DFB

OVER P’TiX

P’TiX is een artisanaal grafisch programma waarbij gebruikers (‘kunstenaars’) per dag minstens één verhalende potloodtekening in vierkant formaat maken van één van de 52 invoervlekken in inkt en bister.

De uitvoer kan worden gebruikt voor educatieve doeleinden en is, zoals alles op deze site gratis en onvoorwaardelijk beschikbaar voor iedereen. De uitvoer kan ook worden gebruikt om Deep Learning-modellen optimaal te trainen in de tekenkunst, zodat uiteindelijk iedereen zijn eigen visuele taal en grafische stijl zou kunnen ontwikkelen op manieren die voorheen ondenkbaar waren.

Zoals elk programma, elke routine die ik ontwikkel ligt in P’TiX de nadruk op het proces, op de gebruikerservaring en niet op het resultaat. De geproduceerde tekeningen, de ‘afgewerkte’ aquarellen of pentekeningen zijn strikt genomen afval van het ‘beleefde’ programma.
Ik gebruik zelf dan ook geen A.I. om de tekeningen te verfraaien of te pogen mankementen aan de tekeningen te verbloemen, hoewel ik misschien later nog wat experimenten plan, maar dan zou het eerder zijn om de uitvoer te gebruiken als trainingsdata voor een gratis P’TiX_dv tekenprogramma dat eender welke invoer omzet in grafiek zoals ik dat met de hand zou gedaan hebben. Maar voorlopig word ik enkel moe van de gedachte daaraan.

Echt ‘goed tekenen’ zal ik overigens nooit kunnen. Ik ben zwaar bijziend en net dat gebrek – ik zie letterlijk nooit wat ik teken – resulteert m.i. in interessante tekeningen. Elke afwijking is m.i. een talent, een potentie.

Uiteindelijk zorgt de natuurlijke ontwikkeling van de tekengewoontes toch steevast voor een visueel min of meer coherente ‘wereld’, net zoals onze perceptie onze ‘realiteit’ gewoontegetrouw opbouwt uit vertrouwde data. Mijn werelden zijn dan ten gevolge van doorstane trauma’s misschien wat grotesker dan ‘normaal’, maar wat rest er ons nog om ‘normaal’ te noemen na het lezen van de ochtendkrant.

P’TiX moedigt, als creatieve tekenmethode, het maken van fouten en het leren daarvan aan3in het tekenen, net als in de (geïmproviseerde) muziek, bestaan er geen fouten. Als je een ‘fout’ maakt herhaal je die gewoon tot het een nieuwe regel is. Er schuilt een lichte vorm van rebellie in de code van de routine, waardoor het een bron van eindeloos tekenplezier en meteen ook een therapeutische uitlaatklep kan zijn.

Vanaf CHd (30 augustus 2023) werkt het P’TiX programma als abstraherende ’tekenfabriek‘. Elke tekening op basis van een vlek wordt de volgende dag en de daarop volgende dag met diverse technieken 4meestal aquarel verder uitgewerkt.
De tekengewoontes die ik gaandeweg ontwikkel in het P’TiX programma gebruik ik vervolgens ook in varianten van het programma, waarbij er dan andere invoer gebruikt wordt, bv. zwart-wit foto’s uit oude magazines in de “POST P’TIX PATRIOTE” variant of het Vianderdomein in “P’TIX OUTDOOR“.

Op DEb is er een ‘pagina’ begonnen waarop ik notities, citaten en opmerkingen bijhoud over of in verband met de P’TiX tekenmethode: P’TiX research.

NKdeE 2023 – copyright:
CC0 1.0 Universal (CC0 1.0) Public Domain Dedication

rev. dv@DEY

P’TiX invoer TABEL

Klik op het PI-cijfer om de invoer met hun uitvoer tot nog toe te bekijken:

12345678
910111213141516
1718192021222324
2526272829303132
3334353637383940
4142434445464748
49505152

blader invers chronologisch door alle P’TiX uitvoer

P’TiX INDEXP’TiX RESEARCH

~

copyright ‘ViLT //dagwerk van dirk vekemans’:
CC0 1.0 Universal (CC0 1.0) Public Domain Dedication

contact: dirkvekemans@yahoo.com

VOLG dirkvekemans.be
Vul je mailadres hieronder in en je krijgt elke dag het werk zo in je mailbox, gratis. jouw mailadres wordt verder niet gedeeld, gebruikt of anderszins bekend gemaakt. Met opzeglink in elke mail.

de
Neue Kathedrale des erotischen Elends
wil onafhankelijk blijven publiceren, zónder subsidie of commerciële sponsors
en dus ook zónder (al dan niet verdoken) exploitatie van gebruikersdata
en geheel vrij van reclame.

steun de NKdeE en de Vrije Lyriek
en koop een Radio Klebnikov CD op BANDCAMP:

Noten[+]

Geef een reactie

This website uses the awesome plugin.