Categorieën
LAIS, 449 dizains lyriek

LAIS CCLXXXVII

Nu het niet meer ik maar niemand is, geen

Nu het niet meer ik maar niemand is, geen
letter meer van elke naam die men het 
gaf de zijne noemen mag, niet één steen
of een lijf of een woord of geld bezit,
nu wordt de hemel hel en zwart wordt wit.
  Uit zijn goedheid wordt het kwaad geboren,
Al zijn liefde gaat in haat verloren.
  Zijn lijfloze lust slaat in walging om
en zijn hoop zal slechts de angst bekoren:
gelezen treurnis wordt haar optelsom.

over LAIS

LAIS is de geschiedenis van een verwording. het ‘ik’ van de dichter sterft af en is een ‘het’ geworden. het ego sterft als god in ’t diepst van zijn gedachten maar ergens halverwege niest het van ontzetting in de verzamelde geschriften: het kan niet zonder haar.

LAIS zal uit 449 dizaines bestaan en is een update van de DELIE van Maurice Scève van 1544. een dizain is een oude Franse dichtvorm: 10 regels van elk 10 lettergrepen in een vast rijmschema ababbccdcd.
het werk wordt sinds 2010 rechtstreeks online geschreven op deze website

.- over het ‘Gedicht van de Dag‘- programma
over LAIS en de geaugmenteerde schrijverij
LAIS 2020.docx

Koop een RADIO KLEBNIKOV CD!

Steun de Vrije Lyriek! KOOP meer BROL!

De Neue Kathedrale des erotischen Elends verspreidt sinds 2004 het virus van de Vrije Lyriek. Koop ‘BROL’ ( = stoffelijke restanten van creativiteit) en steun o.m. deze blog, Platform PLEE en RADIO KLEBNIKOV.!

BROLSHOP