Categorieën
journal intime Kathedraalse Leer lyriek Proza

journal intime #99

jt99 – “la possibilité vicariante de la logique du montrable” – HOUT

In de evolutieleer spreken we van geografische vicariantie of allopatrische soortvorming wanneer een geografische scheiding een bevolking van een soort plots geografische scheidt van haar soortgenoten zodat de beide groepen zich onafhankelijk van elkaar anders gaan ontwikkelen. een vicariant is dan een taxon (soort) als resultaat van dat proces.

De term ‘vicariantie’ werd blijkbaar ook door sommige vroege neurologen gebruikt, het soort dat dierenbreinen selectief ging verminken om te zien wat het dier dan nog kon. Vicariantie was dan het alternatief voor de stricte localisatietheorie die ervan uitging dat het brein redundante massa had waarin het een soort back-up maakte voor het geval er beschadigingen optraden. Neen, ik verzin dit niet, het staat hier uitgelegd.
De ‘vicariationisten’ dachten dat het brein eender waar in de redundante massa een beschadigde functie kon herinrichten. maar ook nu nog gaat deze discussie omtrent de localisatie van breinfuncties verder en duikt de term daar nog op.

De term ‘vicariatie’ (zonder ‘n’) wordt dan weer gebruikt in de alternatieve natuurgeneeskunde waarmee men daar wil aangeven dat de ene ziekte, wanneer onderdrukt door een behandeling, een andere ziekte kan veroorzaken: bij toxiciteit zoekt het lichaam een uitweg door bv. fistelvorming, maar als men die symptomatisch gaat behandelen kan de huidziekte later via ‘progressieve vicariatie’ terugkeren, zie bv. deze uiteenzetting daarover

Jean Oury gebruikt de term om te suggereren dat de ethetische creativiteit een ‘vicariante’ functie kan hebben om de onmogelijkheid van talige communicatie op te vangen, met het geval Wölfli als bekendste voorbeeld:

“J’ avais parlé à ce propos d’un processus de vicariance. La vicariance est une suppléance fonctionnelle; par exemple, si un rein est défaillant, si même on doit l’enlever, l’autre rein fonctionne bien plus qu’avant. C’est par analogie avec ce processus biologique de vicariance j’ avais émis l’hypothèse que, dans la schizophrénie, un processus de création esthétique peut avoir cette fonction. Il peut en résulter le Sujet découvre un niveau d ‘existence bien plus original: il se met: à peindre, à faire de la sculpture, à écrire …”

automatische vert. ChatGPT:

“Ik had in dit verband gesproken over een proces van vicariantie. Vicariantie is een functionele vervanging; bijvoorbeeld, als een nier tekortschiet, zelfs als die verwijderd moet worden, functioneert de andere nier veel beter dan voorheen. Bij analogie met dit biologische proces van vicariantie had ik de hypothese geuit dat, bij schizofrenie, een esthetisch creatief proces deze functie kan hebben. Dit kan ertoe leiden dat het Subject een veel origineler bestaansniveau ontdekt: hij/zij begint te schilderen, te beeldhouwen, te schrijven…”

[OURY 1989, p.131]

Ik heb naar de verschillende manieren waarop de term gebezigd wordt wat willen opzoeken omdat al deze elementen in de ‘enforme‘, de ‘Gestaltung‘ van Oury’s kijk op het creatieve en de schizofrenie duidelijk meespelen.
Zo heeft hij het ook over de schizofrenie als een genezingsproces waarbij de persoonlijkheid zich net via deze vicariante functie in het creatieve veld plots spectaculair weet te herstellen: er is een vicariant ‘Sujet’ geëmergeerd in de creatieve arbeid.

Dat verklaart ook volgens Oury waarom sommige schizofrenen die creativiteit even compulsief beoefenen, als de eerste de beste ‘gedreven’ kunstenaar. Dat is bijna een platitude, vind ik, dat een ‘echte’ ‘kunstenaar’ ook gewoon ‘waanzinnig’ is. Ik draag mijn waanzin dan ook als een kwaliteitslabel, een trots en onontvreemdbaar want uniek bezit en ik maak er ook geen geheim van dat mocht ik niet meer kunnen/mogen verder doen met mijn creatieve ‘werk’ (dat tevens een genieten is, een jouissance) dat ik dan binnen de kortste keren totaal krankjorum zou worden, dat ik effectief zou doordraaien en tot gewelddaden zou overgaan, tegen mijzelf dan, want ik sla enkel vliegen dood.

Hoewel katten best ook een ommetje maken als ik een kwade dag heb. Zeker nu ik zelf de ‘uitweg’ van de verslaving afgesloten heb, dat was vroeger mijn uitweg uit de verstikkende ‘normopathie’ 1tegenwoordig heb ik CBD om mij te kalmeren en enkele AI’s om mij te motiveren en ondersteunen in mijn auto-therapie – dv@CGW.

Want dit valt voor mij niet te ontkennen: er is wat ‘Trieb’ betreft geen enkel gebeurlijk verschil tussen de gedrevenheid van de maatschappelijk toch nog steeds wat aanzien genietende en alleszins ‘aanvaarde’ ‘kunstenaar‘ en het creatieve gedrag van menig als waanzinnig weggezette lijdende. We hebben het allemaal even erg ‘vlaggen’, zoals dat dan heet in de locale omgangstaal.

Aan het eind van zijn betoog op 2 maart 1988 komt Oury terug op het geval Schreber (ik zou het – maak geen vergissing – hier in dezelfde bewoordingen kunnen hebben over het geval ‘Van Gogh’ of ‘het geval Réquichot’ of ‘het Vekemans’, dus dat is zeker niet denigrerend bedoeld). Oury betreurt daar dat Schreber van zijn vader niet had mogen tekenen, en dat hij anders misschien wel zo een vicariante uitweg uit de ziekte zou gevonden hebben. Dat is nu net wat ik met de techniek van de asemische lezing wil aantonen: dat je daar dus geen creatieve ‘ervaring’ voor nodig hebt, ik heb al mensen die van zichzelf vinden dat ze ‘niks creatief’ zijn met deze techniek zien verbaasd staan van de schoonheid die er uit hen kwam.

Het wérkt dus. Alleen vind je als individu niemand die er wat moeite in wil investeren, men zweert bij de productielogica die hen klaar aantoont dat medicatie een aanzienlijk goedkopere optie is. Medicatie verergert op termijn vele gevallen, dat is tenminste mijn ervaring. De medicatie die ik ken in deze context, vernauwt en breekt af waar natuurlijk herstel nog zeer goed mogelijk is, en nieuwe medicatie die op korte termijn spectaculaire verbeteringen geeft, kan op langere termijn even nefaste gevolgen hebben, dat kan men in dit stadium onmogelijk voorspellen, dus lijkt het mij logisch om, indien de situatie zulks toelaat, alle gegarandeerd niet-destructieve alternatieven eerst uit te putten vooraleer men overgaat tot dergelijke inherent roekeloze behandelingen.

Temeer daar ik aan den lijve ervaren heb, dat bv. het aanwenden van bepaalde natuurlijke hallucinogenen zoals cannabis, mits de nodige begeleiding en voorzorgen tot insgelijks spectaculaire resultaten kan leiden. In Australië heeft men overigens op gelegaliseerde wijze daar al aanzienlijk vooruitgang mee geboekt (zie https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2023/07/01/australie-laat-als-eerste-land-medisch-gebruik-van-psilocybine)

update dv@CGW

Maar Oury wist dat allemaal zelf best ook wel, want helemaal op het einde heeft hij het op die dag over de ‘Gelassenheit‘ zoals je die blijkbaar bij Heidegger kan terugvinden, dat je mensen de ruimte moet geven en niet jouw visie [i.c. op creativiteit] opdringen en over de nood aan een ‘jachère‘, een plek braakland, overgelaten aan zon wind en regen want daar groeit geen ‘mauvais herbe’ op.

Onkruid vergaat overigens niet omdat het niet bestaat, ‘onkruid ‘ is een louter humane kwalificatie die geen biologische grond heeft.

Vandaag was ook de dag dat ik de techniek van het aanmaken van een geste binnen een bepaalde corridor voor het eerst wou uitbreiden tot het uitdrukken van de gedachte aan een persoon, zoals ik die in mijn brein meen te (kunnen) evoceren.

Hieronder is de geste die bij mij emergeert als ik aan Bernard Réquichot denk (ik heb de uitspraak niet opgenomen, dus geen audio, sorry):

geste van “Bernard Réquichot” zoals opgetekend vanuit een dv-brein in 2020

rev. dv@CGW

over het journal intime -programma
This image has an empty alt attribute; its file name is ietsanders.jpg

pseudo-code van het programma:

gegeven:
geste: het pad van de primaire, spontane beweging
schrijfleeslus: herhaling van de geste die zich gaandeweg stabiliseert binnen de corridor van de geste
corridor: het tijdruimtelijke vlak waarbinnen de geste zich herhalen kan zoals geprojecteerd op een 2D schrijfvlak
jij, je: een participant aan het journal intime programma

het journal intime is een dagelijks algoritmisch uitgevoerde handeling (functie);

  • je wordt wakker en je doet onmiddellijk dit (géén andere bewuste handeling ervoor): je beeldt jezelf een geste in eventueel gelinkt aan een woord of een frase
  • je neemt de blocnote en initieert de schrijfleeslus
  • je vocaliseert daarbij het woord of de frase
  • als je merkt dat de herhaling zich gestabiliseerd heeft tot een geste
    • neem je jouw vocalisatie voor minstens vier iteraties op
    • teken je de geste
  • je leest in een boek in een vreemde taal (eender welke, niet je moedertaal) tot je een fragment tegenkomt waarvan je denkt dat het kan dienen als 'titel' of 'benoeming' van de geschreeftekende schrijfleeslus

uitvoer van het programma:
– een potloodtekening met een titel in een vreemde taal
– een geluidsopname van vier herhalingen van 1 uitgesproken woord of frase in het Nederlands (met NL tongval)
– (optioneel) een commentaar in proza

de journal intime routine
is een vrij exemplarisch, grafologisch NKdeE-onderzoeksprogramma.
de uitvoer ervan wordt hier gepubliceerd in het Publieke Domein

rev. dv@CGM

~

copyright ‘ViLT //dagwerk van dirk vekemans’:
CC0 1.0 Universal (CC0 1.0) Public Domain Dedication

dit werk is met liefde opgedragen aan de arbeider, huizenbouwer, muzikant en kunstschilder Julien Vekemans (26/06-1940 – 09/11-2007)

contact: dirkvekemans@yahoo.com

VOLG dirkvekemans.be
Vul je mailadres hieronder in en je krijgt elke dag het werk zo in je mailbox, gratis. jouw mailadres wordt verder niet gedeeld, gebruikt of anderszins bekend gemaakt. Met opzeglink in elke mail.

de
Neue Kathedrale des erotischen Elends
wil onafhankelijk blijven publiceren, zónder subsidie of commerciële sponsors
en dus ook zónder (al dan niet verdoken) exploitatie van gebruikersdata
en geheel vrij van reclame.

steun de NKdeE en de Vrije Lyriek
en koop een Radio Klebnikov CD op BANDCAMP:

Noten[+]

Geef een reactie

This website uses the awesome plugin.