Categorieën
lyriek

journal intime #59

jt 59 –d’un intérêt strictement local – OH LA LA

de Franse schrijver-schilder Pierre Klossowsky vertaalde meer naar eigen goeddunken dan getrouw een deel van de autobiografische geschriften van Klee en liet daarbij vele onthullende passages weg onder het voorwendsel dat ze van strict locaal belang waren. Régine Bonnefoit doet het verhaal daarvan in een ‘annexe’ bij haar al bij al bijzonder lezenswaardig Klee-boek [BONNEFOIT2013]

nu, dat autobiografische relaas van Klee is zelf ook al meer bekommerd met het nalaten van een sterk gefictionaliseerd verhaal dan met de ware toedracht. je krijgt daarin de Bildungssage van een creatief genie voorgeschoteld , dat vooral wil verhullen waar het de mosterd haalde en zich dus vooral wil voorstellen als een god van de eigen mikrokosmos die het creëerde. fiat lux.

diezelfde fictiedrang staat heden nog menig schrijverke in de eigen weg, temeer daar het door het eraan gelinkte uitgevertje netjes in het keurslijf van het verkoopbare literaire genie moet gehouden worden. enfin ja, zij voelen dat zelf zo niet aan, blijkbaar, zo lang het nog wat opbrengt, maar ik vind het alleszins koddig om te zien hoe men in real time (publicatietijd) zich uit de naad werkt om toch maar aan dat imago te blijven voldoen (een lus in de geprojecteerde voltooid toekomstige tijd binnen de eigen verteltijd).
sommigen zijn aldus enkel nog bekwaam in het imago-bouwen en kunnen eigenlijk helemaal niet meer schrijven, want aja ze hebben daar geen tijd meer voor. en ondertussen loopt al die kostbare publicatietijd geheel onaangeroerd aan de onmachtige handjes voorbij. fiat panda.

helaas zijn de sociale netwerken en dus uiteindelijk de lezers even ongenadig voor deze genieën als de ‘sprekende film’ indertijd was voor de sterren van de stomme film en dat is misschien maar goed ook want zo kunnen we al een voorafname krijgen van hun ware nabestaan, een posthuum rot- en fertilisatieproces dat zich uiteraard niks aantrekt van al die zielige poginkskens om de lezer zijn functie van schrijver te ontzeggen.
een schrijver wordt immers maar een heel kortstondige tijd door zichzelf geschreven en wat zij dan schrijft is meestal maar een flauw afkooksel van haar voorgangers, waarheden van een strict lokaal belang dus. je moet de kar niet voor het paard willen spannen.

het verwondert dan ook niet dat de passages die Klossowski wegliet en de werkelijkheden die Klee niet wou geweten hebben ons nu soms de beste verklaring voor zijn werk aanreiken.

maar uiteraard zijn die verklaringen dan ook enkel nodig in functie van een nieuwe herschrijving, een gemuteerde lezing in functie van de behoeftes van de nieuwe lees-schrijver of schrijf-lezer.

over het journal intime -programma
This image has an empty alt attribute; its file name is ietsanders.jpg

pseudo-code van het programma:

gegeven:
geste: het pad van de primaire, spontane beweging
schrijfleeslus: herhaling van de geste die zich gaandeweg stabiliseert binnen de corridor van de geste
corridor: het tijdruimtelijke vlak waarbinnen de geste zich herhalen kan zoals geprojecteerd op een 2D schrijfvlak
jij, je: een participant aan het journal intime programma

het journal intime is een dagelijks algoritmisch uitgevoerde handeling (functie);

  • je wordt wakker en je doet onmiddellijk dit (géén andere bewuste handeling ervoor): je beeldt jezelf een geste in eventueel gelinkt aan een woord of een frase
  • je neemt de blocnote en initieert de schrijfleeslus
  • je vocaliseert daarbij het woord of de frase
  • als je merkt dat de herhaling zich gestabiliseerd heeft tot een geste
    • neem je jouw vocalisatie voor minstens vier iteraties op
    • teken je de geste
  • je leest in een boek in een vreemde taal (eender welke, niet je moedertaal) tot je een fragment tegenkomt waarvan je denkt dat het kan dienen als 'titel' of 'benoeming' van de geschreeftekende schrijfleeslus

uitvoer van het programma:
– een potloodtekening met een titel in een vreemde taal
– een geluidsopname van vier herhalingen van 1 uitgesproken woord of frase in het Nederlands (met NL tongval)
– enkele universa aan nieuwe betekenissen

journal intime is een gratis NKdeE-programma

bibliografie journal intime

ARTAUD 1947: Artaud, Antonin, Van Gogh le suicidé de la société, Gallimard, Paris, 2018, ISBN 978-2-07-076112-8

ARTAUD 1956: Artaud, Antonin, Oeuvres Complètes Tome I, Gallimard, Paris, 1956

BARTHES 1995: Roland Barthes, Oeuvres complètes vol. III , Paris: Seuil, 1995

BONNEFOIT 2013: Bonnefoit, Régine, Paul Klee. Sa théorie de l’art. Lausanne, PPur (Presses polytechnique et universitaires romandes), 2013 ISBN 978-2-88915-034-2

CHAUVIRÉ 2003: Chauviré Christiane, Phénoménologie et esthétique. Le mythe de l’indescriptible chez Wittgenstein dans Rue Descartes, nr 39, Wittgenstein et L’art (februari 2003), PUF

CHEVRIER 2019: Chevrier, Jean-François, Bernard Réquichot. Zones sensibles, Paris , Flammarion, 2019, ISBN 978-2-0814-4197-2

CV-P 2016 I: Viallat-Patonnier, Claire, Les dimensions de l’écriture dans l’oeuvre de Bernard Réquichot. Etudes d’un processus. Vol. I: Thèse , Paris , ECOLE DES HAUTES ETUDES EN SCIENCES SOCIALES, 2016

CV-P 2016 II: Viallat-Patonnier, Claire, Les dimensions de l’écriture dans l’oeuvre de Bernard Réquichot. Etudes d’un processus. Vol. II: Annexes et illustrations, Paris , ECOLE DES HAUTES ETUDES EN SCIENCES SOCIALES, 2016

CR 1973: Billot, Marcel (ed.), Bernard Réquichot. Bruxelles, La Connaissance, 1973 (Catalogue Raisonné)

FREUD 1989 I: Freud, Sigmund, Colleges inleiding tot de psychoanalyse . Inleiding tot de psychoanalyse 1/2, Boom Meppel Amsterdam, 1989

GREEN 2013: Green, Michael (vert. & red.), The Russian Symbolist Theatre. An Anthology of Plays and Critical Texts, Ardis, New York 2013.

KUSTERS 2014: Kusters, Wouter, Filosofie van de Waanzin, Lemniscaat, Rotterdam 2014

MORALES 2002 : Moralès, Gérald: La Poésie de Bernard Réquichot. De l’être à lettre, EFEdition, Paris 2002, ISBN 2-913786-13-8

MORALES 2010, Moralès, Gérald: L’écriture du réel. Pour une philosophie du sujet, Paris , Cerf, 2010, ISBN 978-2-204-09225-8

MURRAY 2014: Murray, Ros, Antonin Artaud, The Scum of the Soul, London, Palgrave Macmillan, 2014, ISBN 978–1–137–31057–6

OURY 1989, Oury, Création et schizophrénie, Paris, Gallimard 1989, ISBN 978-2-7186-0354-4

REQUICHOT 2002: Réquichot, Bernard: Écrits divers. Journal, lettres, textes épars, Faustus, poèmes, 1951-1961, Les Presses du réel, Dijon, 2002

VALERY I: Valery, Paul, Oeuvres Tome I, Hytier, Jean (ed.), Paris, Gallimard, 1957

VALERY II: Valery, Paul, Oeuvres Tome II, Hytier, Jean (ed.), Paris, Gallimard, 1960

NL EN FR RU ZH-CN AM
%d bloggers liken dit:
This website uses the awesome plugin.