Categorieën
journal intime Kathedraalse Leer Proza

journal intime #40

jt40 – en faisant trait je fait le vide – “weu_euh”

hm. ja maar meneer Moralès, nu zeg je’t zelf al, bijna…

uw formele, Lacaniaanse beschrijving van de ’trait’ is een wel erg reductieve ontologisering van een gebeuren, een ontoelaatbare reïficatie van het Reële in functie van de handhaving van de Zijnsorde die zich net bedreigd weet door het Schrift van het Echte, een bevrijdende sanering van de individuele beklemming die zo van bij de waarneming al vervloekt wordt tot het Schrift van de Waanzin.

u herschrijft bij voorbaat al (always bloody already) het Echte tot een Zijn om zo het Schrift van het Echte te neutraliseren. uw captatie van de Ecriture du Réel is een verdoken Ereignis van uw Zijn!
#uOokAl

ah neen è. met heel Wuhan!

want het is dus niet zo dat als ik een lijn trek er een leegte is nadien.
want de haal, het trekken van de lijn gebeurt.
en het gebeuren van de haal is cyclisch.

het is een while (line) {...} functie

Weuh ()
// het ik bevrijdt zich uit zijn engte terwijl het de leegte lijnt

    terwijl ik lijn ():{
lijn (ik) van het unieke naar het ene;

lijn (ik) van het ene naar het enige;
lijn (ik) van het enige naar het enge;

lijn (ik) van het enge naar de angst;
lijn (ik) van de angst naar het unieke;

  }

en ‘betekenis’ ontstaat net dan wanneer dit louter lichamelijk lijn-proces door één of andere (emotieve) impuls verstoord wordt: betekenis onderbreekt het genot van de beleving.

over het journal intime -programma
This image has an empty alt attribute; its file name is ietsanders.jpg

pseudo-code van het programma:

gegeven:
geste: het pad van de primaire, spontane beweging
schrijfleeslus: herhaling van de geste die zich gaandeweg stabiliseert binnen de corridor van de geste
corridor: het tijdruimtelijke vlak waarbinnen de geste zich herhalen kan zoals geprojecteerd op een 2D schrijfvlak
jij, je: een participant aan het journal intime programma

het journal intime is een dagelijks algoritmisch uitgevoerde handeling (functie);

  • je wordt wakker en je doet onmiddellijk dit (géén andere bewuste handeling ervoor): je beeldt jezelf een geste in eventueel gelinkt aan een woord of een frase
  • je neemt de blocnote en initieert de schrijfleeslus
  • je vocaliseert daarbij het woord of de frase
  • als je merkt dat de herhaling zich gestabiliseerd heeft tot een geste
    • neem je jouw vocalisatie voor minstens vier iteraties op
    • teken je de geste
  • je leest in een boek in een vreemde taal (eender welke, niet je moedertaal) tot je een fragment tegenkomt waarvan je denkt dat het kan dienen als 'titel' of 'benoeming' van de geschreeftekende schrijfleeslus

uitvoer van het programma:
– een potloodtekening met een titel in een vreemde taal
– een geluidsopname van vier herhalingen van 1 uitgesproken woord of frase in het Nederlands (met NL tongval)
– enkele universa aan nieuwe betekenissen

journal intime is een gratis NKdeE-programma

This website uses the awesome plugin.