Categorieën
lyriek

journal intime #35

jt#35 – la psychose de l’ Être est la cause de tout angoisse“heu nie jà”

Gérald Moralès (MORALES 2010) is ewa knip-en-plak theoreticus, een puzzelaar die her en der blinkende stukjes gaat sprokkelen en ze dan in een glansrol stopt waarmee hij vervolgens overal de plooien glad hoopt te gaan strijken… Da’s geen kritiek, verre van, er zouden meer mensen dat moeten willen doen, vind ik, nu ik weer aan het moeten-moeien sla, in plaats van altijd maar weer het warm water zèlf te willen uitvinden.

er wordt, vermoed ik, nergens zo weinig goed gelezen als onder theoretici. goed lezen is vooral traag lezen. zo traag mogelijk. meedenken in plaats van te leesvreten en te denken dat je ’t wel snapt, want je snapt alleen maar wat je wil snappen dan. en onthouden doe je zeker alleen maar wat je wil onthouden.
en dan nog: wat weet jij nog écht van je lectuur van Derrida of Heidegger van 20 jaar geleden? maar ja, om dat te erkennen dien je een beetje bescheiden te blijven, en je erbij neerleggen dat je het toch nooit allemaal gelezen krijgt, laat staan begrepen. en dat is niet evident, dat hoef je mij niet uit te leggen.

lezen, dus, in de hoop terecht gewezen te worden. hoop die je meestal zelf ongemerkt de kop inslaat. nieuwe informatie is een obstakel voor het doorstromen, de flow van jouw heerszuchtige gelijk.

Moralès begint het slothoofdstuk van zijn L’écriture du réel, waarin hij wil komen tot ‘Une théorie généralisée de l’écriture du Réel’ (zo heet het hoofdstuk) door zijn hand vol in de Heideggeriaanse mosterdpot van ene Henri Maldiney te stoppen.

de waanzinnige wordt in diens optiek diegene die er niet meer in slaagt zijn Dasein te verwezenlijken, diens zijn wordt ingedrukt door (schrik voor) de leegte en hij stelt dan ook :

La compacité de l’étant est la marque de toute psychose.

Henri Maldiney, De la ‘Gestaltung‘, Psychologie médicinale, sept. 1986, vol 18, p 1421

vertaald naar de uiterst waanzinnige, maar bijzonder deugdoende Neo-Kathedraalse Gignomenologie moet je dat natuurlijk omdraaien:

de psychose van het Zijn is de oorzaak van alle beklemming

die californische maniakken bij google willen weer niet meewerken! je krijgt hun translate niet zo ver om een NL woord, eender welk, te vertalen als ‘angoisse’!
zot word je ervan!
over het journal intime -programma
This image has an empty alt attribute; its file name is ietsanders.jpg

pseudo-code van het programma:

gegeven:
geste: het pad van de primaire, spontane beweging
schrijfleeslus: herhaling van de geste die zich gaandeweg stabiliseert binnen de corridor van de geste
corridor: het tijdruimtelijke vlak waarbinnen de geste zich herhalen kan zoals geprojecteerd op een 2D schrijfvlak
jij, je: een participant aan het journal intime programma

het journal intime is een dagelijks algoritmisch uitgevoerde handeling (functie);

  • je wordt wakker en je doet onmiddellijk dit (géén andere bewuste handeling ervoor): je beeldt jezelf een geste in eventueel gelinkt aan een woord of een frase
  • je neemt de blocnote en initieert de schrijfleeslus
  • je vocaliseert daarbij het woord of de frase
  • als je merkt dat de herhaling zich gestabiliseerd heeft tot een geste
    • neem je jouw vocalisatie voor minstens vier iteraties op
    • teken je de geste
  • je leest in een boek in een vreemde taal (eender welke, niet je moedertaal) tot je een fragment tegenkomt waarvan je denkt dat het kan dienen als 'titel' of 'benoeming' van de geschreeftekende schrijfleeslus

uitvoer van het programma:
– een potloodtekening met een titel in een vreemde taal
– een geluidsopname van vier herhalingen van 1 uitgesproken woord of frase in het Nederlands (met NL tongval)
– (optioneel) een commentaar in proza

de journal intime routine
is een vrij exemplarisch, grafologisch NKdeE-onderzoeksprogramma.
de uitvoer ervan wordt hier gepubliceerd in het Publieke Domein

rev. dv@CGM

%d bloggers liken dit:
This website uses the awesome plugin.