Categorieën
lyriek

LAIS CCLXXVI

‘Dag jij’, zegt het en ’t kust haar huid, parel
van de leugen die gebeurt. Het draait om
en om haar zuil van licht, ’t is opstand, rel,
vlechtpartij, lok, bond, ’t voelt zich heerlijk dom
en slecht omdat het weer eens vroeger komt.
Die ochtend dan. Zij blijft in ’t echt bestaan.
haar lach is goud, de zon wil in haar gaan.
Er is de nevel van haar zijden kleed
dat Het tot hemelrijk verheft, de maan
heeft hiervan weet. Zacht zoent het weg haar leed.

invoertekst (2015)

LAIS is de geschiedenis van een verwording.
het ‘ik’ van de dichter sterft af en is een ‘het’ geworden.
het ego van de auteur sterft in wansmakelijk zelfbeklag als god in ’t diepst van zijn gedachten, het schrijven zelf echter wil van geen wijken weten.
‘het’ is restant, begraven in het desolate landschap van een dode taal.
argeloze lezers wekken het sporadisch tot de hel van een onmogelijk leven.

LAIS wordt sinds 2010 rechtstreeks online geschreven op deze website en elders. het werk zal uiteindelijk uit minimaal 449 dizaines bestaan.

LAIS is dan ook in zekere zin een update van de DELIE van Maurice Scève, een complex werk gepubliceerd in 1544, waarvan alvast de strikte vorm en het aantal dizaines werden overgenomen.

het dizain van Scève is een oude Franse dichtvorm die na hem in onbruik raakte ten voordele van het sonnet.
het telt 10 regels van elk 10 lettergrepen in een vast rijmschema ababbccdcd.

This website uses the awesome plugin.