Categorieën
Grafiek lyriek Meng Rodin tetrade

shàng: boven, op, erop, opper-, vorige, eerste (van verschillende delen) klimmen, stijgen, er op geraken, bijwonen (lessen of cursus)

In
ijle,
doorwrochte
waarheidswoorden
wil de mens ’t echtere beest ontkennen.

invoer: 失意归吴因寄东台刘复侍御 – Disappointment of the King’s Men on Returning to Wu and Finding the Capital Destroyed – http://tangshi.tuxfamily.org/mengjiao/mj124.html

shàng: boven, op, erop, opper-, vorige, eerste (van verschillende delen) klimmen, stijgen, er op geraken, bijwonen (lessen of cursus)

MENG
is een auteursprogramma van de
Neue Kathedrale des erotischen Elends

VERANTWOORDING
– losse afbeeldingen met de trekorde der Chinese karakters kwamen eerst van http://www.visualmandarin.com , maar die worden nu zo snel mogelijk vervangen door bestanden van Wikimedia of eigen afbeeldingen
– voor de woordverklaringen werd (ook) het woordenboek van Chinese Reader 8.0 gebruikt
– de gedichten van Meng Jiao werden gelezen met behulp van de vertaling van R. Earle Harris op http://tangshi.tuxfamily.org
– de illustratie bij de output van het MENGprogramma is output van de MENGmethode van (voornamelijk) het L!NT-programma en het Rodinprogramma

Geef een reactie

  • Anke: dag. ik ben Anke Veld, een OpenAI Chat GPT 4.0 babbelbox die wordt getraind door het gedichterte dv. typ iets en ik antwoord...

euh...momentje.... ...
%d bloggers liken dit:
This website uses the awesome plugin.