Categorieën
asemic reading asemisch Grafiek lyriek

LAIS CXXXII

Het school in heur haar toen het nog hij was

Het school in heur haar toen het nog hij was,
grijswaarde, die louter het donkere,
vervlochten vervalsing, verhulling was.
Het waait nu weg, los van het hunkeren,
is gaten die langzaam verdonkeren,
kwetsuren, gruis van luizen in de nerts.
Het graaft dieper, van nog erger het erts,
zoekt de dood door afwezigheid van lichaam,
vernedering, niets nog van waarde, merz
genageld in schrift, zijn code, de naam.

invoertekst (2012)

LAIS is de geschiedenis van een verwording.
het ‘ik’ van de dichter sterft af en is een ‘het’ geworden.
het ego van de auteur sterft in wansmakelijk zelfbeklag als god in ’t diepst van zijn gedachten, het schrijven zelf echter wil van geen wijken weten.
‘het’ is restant, begraven in het desolate landschap van een dode taal.
argeloze lezers wekken het sporadisch tot de hel van een onmogelijk leven.

LAIS wordt sinds 2010 rechtstreeks online geschreven op deze website en elders. het werk zal uiteindelijk uit minimaal 449 dizaines bestaan.

LAIS is dan ook in zekere zin een update van de DELIE van Maurice Scève, een complex werk gepubliceerd in 1544, waarvan alvast de strikte vorm en het aantal dizaines werden overgenomen.

het dizain van Scève is een oude Franse dichtvorm die na hem in onbruik raakte ten voordele van het sonnet.
het telt 10 regels van elk 10 lettergrepen in een vast rijmschema ababbccdcd.

dv 2019 – asemische lezing van LAIS CXXXII

Geef een reactie

This website uses the awesome plugin.