Categorieën
asemic reading asemisch gedicht van de dag Grafiek LAÏS 0 lyriek

LAIS CX

Vermoeid is het, de ogen parelen

Vermoeid is het, de ogen parelen
droef in ’t donkere, drijvende zoeken
op gedachten die neerwaarts warrelen,
naar been in ’t woelen,  huid onder doeken:
het vindt niets. ’t Wil tieren, en vloeken.
  Vaal valt neder het licht van de schermen:
de wereld is een veelheid van zwermen.
Er is angst, het woord is dode letter,
hier ligt er iemand eenzaam te kermen,
daar zinkt het weg in slijm en in etter.

invoertekst (2012)

LAIS is de geschiedenis van een verwording.
het ‘ik’ van de dichter sterft af en is een ‘het’ geworden.
het ego van de auteur sterft in wansmakelijk zelfbeklag als god in ’t diepst van zijn gedachten, het schrijven zelf echter wil van geen wijken weten.
‘het’ is restant, begraven in het desolate landschap van een dode taal.
argeloze lezers wekken het sporadisch tot de hel van een onmogelijk leven.

LAIS wordt sinds 2010 rechtstreeks online geschreven op deze website en elders. het werk zal uiteindelijk uit minimaal 449 dizaines bestaan.

LAIS is dan ook in zekere zin een update van de DELIE van Maurice Scève, een complex werk gepubliceerd in 1544, waarvan alvast de strikte vorm en het aantal dizaines werden overgenomen.

het dizain van Scève is een oude Franse dichtvorm die na hem in onbruik raakte ten voordele van het sonnet.
het telt 10 regels van elk 10 lettergrepen in een vast rijmschema ababbccdcd.

dv 2019 – asemische lezing van LAIS CX

Geef een reactie

This website uses the awesome plugin.