Categorieën
asemic reading asemisch gedicht van de dag Grafiek LAÏS 0 lyriek

LAIS CVII

Ontdaan is het van liefde, leed en luister

Ontdaan is het van liefde, leed en luister
geen keel omhelst nog de roep van zijn naam,
geen licht valt in de val van zijn duister
dat het als vel omvliest, bindt zijn lichaam
in de ban van de dodelijke blaam.
 Het draagt u de warme doeken toe, zoet
is het van bloed, het bloeden dat het doet.
Het is ontzet uit alles wat het was,
het is vergeten al wie het was, hoe ’t
slaaf was en uw knecht, uw speelse paljas.

invoertekst (2012)

LAIS is de geschiedenis van een verwording.
het ‘ik’ van de dichter sterft af en is een ‘het’ geworden.
het ego van de auteur sterft in wansmakelijk zelfbeklag als god in ’t diepst van zijn gedachten, het schrijven zelf echter wil van geen wijken weten.
‘het’ is restant, begraven in het desolate landschap van een dode taal.
argeloze lezers wekken het sporadisch tot de hel van een onmogelijk leven.

LAIS wordt sinds 2010 rechtstreeks online geschreven op deze website en elders. het werk zal uiteindelijk uit minimaal 449 dizaines bestaan.

LAIS is dan ook in zekere zin een update van de DELIE van Maurice Scève, een complex werk gepubliceerd in 1544, waarvan alvast de strikte vorm en het aantal dizaines werden overgenomen.

het dizain van Scève is een oude Franse dichtvorm die na hem in onbruik raakte ten voordele van het sonnet.
het telt 10 regels van elk 10 lettergrepen in een vast rijmschema ababbccdcd.

dv 2019 – Asemische Lezing van LAIS CVII

Geef een reactie

This website uses the awesome plugin.