Categorieën
asemic reading asemisch gedicht van de dag Grafiek LAÏS 0 lyriek

LAIS XCIX

Kan het haar lezen in tekens op grond
de ongeschreven tekst van haar verhaal
een verklaring van ’t heden, afgerond
verslag, doel, haar verheldering in taal?
Het zeeg wanhopig neer in een portaal.
Nu legt het haar afwezig in zich bloot
het krabt de noodzaak weg van lijf en dood.
Zij was japon, het breidt dat lesje uit
en al het niets komt samen in haar schoot.
‘Het treurt niet’, zegt tot slot nog het besluit.

invoertekst (2012)

LAIS is de geschiedenis van een verwording.
het ‘ik’ van de dichter sterft af en is een ‘het’ geworden.
het ego van de auteur sterft in wansmakelijk zelfbeklag als god in ’t diepst van zijn gedachten, het schrijven zelf echter wil van geen wijken weten.
‘het’ is restant, begraven in het desolate landschap van een dode taal.
argeloze lezers wekken het sporadisch tot de hel van een onmogelijk leven.

LAIS wordt sinds 2010 rechtstreeks online geschreven op deze website en elders. het werk zal uiteindelijk uit minimaal 449 dizaines bestaan.

LAIS is dan ook in zekere zin een update van de DELIE van Maurice Scève, een complex werk gepubliceerd in 1544, waarvan alvast de strikte vorm en het aantal dizaines werden overgenomen.

het dizain van Scève is een oude Franse dichtvorm die na hem in onbruik raakte ten voordele van het sonnet.
het telt 10 regels van elk 10 lettergrepen in een vast rijmschema ababbccdcd.

dv 2019 – asemische lezing van LAIS XCIX

Geef een reactie

This website uses the awesome plugin.