Categorieën
asemic reading asemisch gedicht van de dag Grafiek LAÏS 0 lyriek

LAIS XCVIII

LAIS XCVIII – Het raakt haar aan in het verlatene

Het raakt haar aan in het verlatene,
het weke zwart, de kern van haar bestaan.
Het kent de nood van het verhevene
de drang tot iets, dat alles weg blijft gaan.
Het ziet het land waar zij dan heen wil gaan.
Het ment zich naar de stilte in haar storm,
de richtlijnen geven het vage vorm
en in het vaste net verstijven zij:
exstase exalteert tot maat en norm,
het zelf wordt dan wet, de wet maakt het vrij.

invoertekst (2012)

LAIS is de geschiedenis van een verwording.
het ‘ik’ van de dichter sterft af en is een ‘het’ geworden.
het ego van de auteur sterft in wansmakelijk zelfbeklag als god in ’t diepst van zijn gedachten, het schrijven zelf echter wil van geen wijken weten.
‘het’ is restant, begraven in het desolate landschap van een dode taal.
argeloze lezers wekken het sporadisch tot de hel van een onmogelijk leven.

LAIS wordt sinds 2010 rechtstreeks online geschreven op deze website en elders. het werk zal uiteindelijk uit minimaal 449 dizaines bestaan.

LAIS is dan ook in zekere zin een update van de DELIE van Maurice Scève, een complex werk gepubliceerd in 1544, waarvan alvast de strikte vorm en het aantal dizaines werden overgenomen.

het dizain van Scève is een oude Franse dichtvorm die na hem in onbruik raakte ten voordele van het sonnet.
het telt 10 regels van elk 10 lettergrepen in een vast rijmschema ababbccdcd.

dv 2019 – asemische lezing van LAIS XCVIII

Geef een reactie

This website uses the awesome plugin.