Categorieën
lyriek

LAIS XXXVI

’t Hart is niet hier, het bloed verwenst de baan
die het nemen moet, naar nergens heen.
’t Verstand breekt uit, wil naar het nergens gaan
om mee te tellen daar als gladde steen.
Niets vult niets aan, niets zegt niets toe, geen één
voert beter uit dan wie zichzelf verplicht.
De mens is wens die alles in zijn licht
wil zien, maar nooit gelooft het stille lied,
dat in het oog de stormen zingt. Dus het zwicht,
het spreekt, men gunt het lijf zijn zingen niet.

inputtekst (2011)

LAIS is de geschiedenis van een verwording.
het ‘ik’ van de dichter sterft af en is een ‘het’ geworden.
het ego van de auteur sterft in wansmakelijk zelfbeklag als god in ’t diepst van zijn gedachten, het schrijven zelf echter wil van geen wijken weten.
‘het’ is restant, begraven in het desolate landschap van een dode taal.
argeloze lezers wekken het sporadisch tot de hel van een onmogelijk leven.

LAIS wordt sinds 2010 rechtstreeks online geschreven op deze website en elders. het werk zal uiteindelijk uit minimaal 449 dizaines bestaan.

LAIS is dan ook in zekere zin een update van de DELIE van Maurice Scève, een complex werk gepubliceerd in 1544, waarvan alvast de strikte vorm en het aantal dizaines werden overgenomen.

het dizain van Scève is een oude Franse dichtvorm die na hem in onbruik raakte ten voordele van het sonnet.
het telt 10 regels van elk 10 lettergrepen in een vast rijmschema ababbccdcd.

Geef een reactie

This website uses the awesome plugin.