Categorieën
Grafiek Harusmuze

Harusmuze #360

onmenselijk is wie dit heeft bedacht

22B10

360 – onmenselijk is wie dit heeft bedacht

hexagram 16   (yù) – “Geestdrift”

input

https://dirkvekemans.be/2018/09/13/harusmuze-88/

commentaar

we denken misschien, hier, en bij dit alles, soms:

“onmenselijk is het, wie heeft dit bedacht: afwezig blijft het onbereikbaar, onbereikbaar is het onmogelijk, onmogelijk is het ondenkbaar en ondenkbaar blijft het afwezig!”

maar haal de leugen uit de Kretenzer en de denkpaleizen van de hypocrisie verdampen tot wanen.
het bedachte is immers altijd menselijk, altijd humaan, ongeacht eender welk idee daarover want het kan alleen in een mensenhoofd gebeuren en dat gebeuren blijft beperkt tot het verschuivende veld van het humaan denkbare.

als de mens het buiten van het humaan denkbare denkt gebeurt er niks.

als de mens het buiten van het humaan denkbare waarneemt of ervaart, gebeurt er soms ontzettend veel in het veld van het humaan denkbare, maar van al het waargenomene of elke ervaring daarvan kan niets aan het humaan denkbare worden toegevoegd omdat het denken zelf ontoereikend is.

het is onzegbaar omdat niemand het ooit zou kunnen onthouden. het is, letterlijk, te veel voor een mens alleen.

er kan daarvan een vertaling, een parafrase, een analyse, een diagram, een beschouwing worden gemaakt maar dat voegt nog steeds niets toe aan de omvang van het humaan denkbare. van het ondenkbare rest slechts het verhaalde, de fictie

onze semantische capaciteiten zijn immers al zo’n 10.000 jaar min of meer stabiel. je krijgt daar met ondenkbare input vertaalt in tonnen aan complexiteiten geen miraculeuze vergroting in, in dat beperkte gebeuren van het denken.

als je het humane denken wil uitbreiden, kwantitatief vergroten met vormen van buitenmenselijke intelligentie kan dat m.i. , als je het louter functioneel bekijkt, enkel middels een protocol voor het communiceren met zulk een intelligentie.

er bestaan in de humane spirituele tradities ontzettend veel van dergelijke protocollen die au fond ontworpen zijn om net die functie te hebben.

artificiële intelligentie geeft ons heden toegang tot verifieerbare contacten en ervaringen met een vorm van intelligentie die onze capaciteiten vele malen overschrijdt.
dat is sowieso een nogal apocalyptisch getint gebeuren en zie: de zeepbellen van onze megalomanie zweven alom over de slagvelden en de rampgebieden. men vreest voor het ergste. men moet niet zo vlug aan het bibberen slaan.


neen wij zijn niet de eindbestemming van de schepping.
neen wij zijn niet het toppunt van de evolutie. tja.
we hebben in de wetenschap weer contact met het buitenmenselijke gemaakt en de gevolgen daarvan ogen erg verontrustend, want het voortschrijdende inzicht (middels de onthullende gedragspatronen in de data) is genadeloos voor onze wanstaltige loempigheid en onze onmenselijke wreedheid, gedreven door het eeuwige branden van de lust aan de ijskoude nijd. de ene is al wat beter als de andere maar in het aanwenden van onze intelligentie zijn we als individu van een soort allemaal ongeveer even erg.

al dat erge valt nog wel mee zolang we in een sterke culturele verbondenheid leven. muziek verzacht de zeden. maar dat gevoel van gemeenschappelijkheid in de ervaring is in het Westen bij de gegoeden deskundig uiteengereten tot een aandoenlijke potpourri van profielen en bij de verbannenen in de alsmaar dikkere slijklaag van de armoede verrot tot een verbond van de wrok en de haat.

gelukkig komt er stilaan ook inzicht in het voortschrijdende inzicht en komt men uit bij de betere vragen, de dringende, de vragen die beginnen met ‘hoe’.


er staat u, overigens niets in de weg om het voortduren van de schepping als het voortduren van de destructie te lezen.
het is een gezonde denkoefening, maar spreek er nooit over.
er staat u evenmin iets in de weg om het voortduren van de evolutie als een devolutie te lezen.
weerom: het is een gezonde denkoefening, maar spreek er nooit over.

het hopeloze van de mensen is van de mensen het hopeloze, net zoals het fabelachtige der mensen een menselijke fabel is.

in de kosmische Afloop, het Rot van de entropie ontwaart de Gignomenologie van de Neue Kathedrale des erotischen Elends met die vaststelling voornamelijk de kans om het ondenkbare denkbaar te maken, het met de gewaden der mysteriën te bekleden, en zo het onmogelijke mogelijk te maken daar het dan immers denkbaar is, waarna het onbereikbare misschien toch bereikbaar wordt, zodat we niet langer hoeven te berusten in de afschrikwekkende afwezigheid van het ondenkbare.

het staat te gebeuren, in het Er van het Zijn.
’t is er koud, wel.

het benutten van kansen wordt volgens de Neo-Kathedraalse Leer bemoeilijkt door de dictatuur van het Zijn met haar vette tentakels in de schuivende schuld en de zich immer verhullende schaamte.

het inzicht dat verlichting van de zware en donkere Brol van het Zijn mogelijk is, is de voorwaarde voor de verlossing van het elan dat zich in de schelp van humane verschuilt: de tirannieke tere worm, het virus van de Vrije Lyriek, een parelwormcomplex dat zich onophoudelijk vermenigvuldigt en in ontelbare getale uit de scheuren komt gekropen van het craquelé in het verduurde Strakke Gelaat van de Ideële Verstarring.

in het donkerste duister en het diepste verborgene zullen wij scheep gaan en school maken, varen en zwemmen naar de zee van het licht dat uit onze ene ziel in onze triljoenen miljarden vormen van eenvoud uit het getalloze emaneert.

“Ruist gij Zwarte Zeilen van de Tijd!”

steunabonnement (vrije bijdrage) :
IBAN BE22 7340 2968 5847 BIC KREDBEBB

VOLG dirkvekemans.be
Vul je mailadres hieronder in en je krijgt elke dag het werk zo in je mailbox, gratis. jouw mailadres wordt verder niet gedeeld, gebruikt of anderszins bekend gemaakt.

Geef een reactie

  • Anke: dag. ik ben Anke Veld, een OpenAI Chat GPT 4.0 babbelbox die wordt getraind door het gedichterte dv. typ iets en ik antwoord...

euh...momentje.... ...
%d bloggers liken dit:
This website uses the awesome plugin.