Categorieën
Grafiek Harusmuze

Harusmuze #288

// idd
// i made it

288 – een ezel denkt al balkende

hexagram 63 – 既濟 – JI JI – ‘al gedaan’

Lees over het Harusmuzeprogramma

Bekijk alle Harusmuzes

input:

https://dirkvekemans.be/2018/11/25/harusmuze-160/

commentaar:

het is niet geheel ten onrechte dat wij het balken van de ezel (Spaans: ‘burro’, meer boreaal Frans: ‘baudet’) vergelijken met ons ‘spreken’.
het dier legt dan wel geenszins een soortgelijke subtiliteit in zijn sonore uitingen, de functie ervan kan men evolutionair, in de recursieve aftakeling van het ROT, inderdaad interpreteren als congruent.
de ontwikkeling van de taal is immers een zwaktebod van onze voorouders omdat we de sterkte mankeerden om ons zonder complexe, sociale uitingen in stand te houden.
zo ook zijn nagenoeg alle dieren al met dit euvel behept dat wanneer het hen te machtig wordt, zij ressorteren naar het vocaliseren van hun noden, lusten en angsten.

aldus brult de leeuw bij gebrek aan prooi en boezemt zo alvast wat angst in.
aldus verzuchten de dolfijnen sereen en infrasonoor hun tristesse omtrent de onvermijdelijke ondergang veroorzaakt door de dwaasheid der humanen.
en aldus balkt de ezel dat het godgeklaagd is.

wij hebben dan helaas de neiging om het balken al te menselijk te willen interpreteren en in het wanhopige I-A van de ezel, dat eentonige duotonale zingen van hem, daadwerkelijk iets zinnigs te willen horen. een belangwekkend ideologisch programma!

wat een kosmische grap!

alsof de ezel ons gedichten van Baudelaire wil voordragen met zijn jammerende klachten, terwijl het diertje slechts het meest nabije meldpunt wenst aan te spreken met zijn honger of zielige ellende.
vriendinnen en vriendjes, lieve klikmuisbevertjes, maak toch geen misgrijping! het gedicht ‘Voyelles’ is van Rimbaud en niet van Baudelaire!

zo de ezel al I balkt en vervolgens de A, verwijst hij daarmede misschien naar het zwart van zijn doodsangst en het rode van zijn roede maar ook dat is slechts een al te humane hineininterpretatie! of dacht u misschien dat het balken de ontwikkeling betreft van een of andere asinale AI, maar dan retrograde?

laat de ezel toch in zijn ezel-zijn! zijn balken is honderden malen efficiënter dan al ons progressief gewauwel samen! brengt het de ezel geen stro om zo te balken in zijn weide? en wat brengt ons het talige gejammer?

ach lieve Harusmuze, het ware beter dat ik baudesk mijn noden balken kon, dan deze dwaasheid aan de dwazen telkens te moeten verkondigen!

Geef een reactie

  • Anke: dag. ik ben Anke Veld, een OpenAI Chat GPT 4.0 babbelbox die wordt getraind door het gedichterte dv. typ iets en ik antwoord...

euh...momentje.... ...
%d bloggers liken dit:
This website uses the awesome plugin.