Categorieën
Grafiek Harusmuze lyriek

Harusmuze #8

8 – zilvervissen glinsteren in de stroom

hexagram 44  (gòu) “Paren”

CHATGPT + WIKIPEDIA (NED)
Hexagram 44 – “Ontmoeting”

Hexagram 44 bestaat uit de trigrammen “Hemel” boven “Wind” en vertegenwoordigt een tijd van mogelijkheid en potentieel voor vooruitgang.
Hemel” symboliseert het spirituele rijk en het goddelijke, terwijl “Wind” beweging en verandering vertegenwoordigt. Samen suggereren ze een tijd van afstemming tussen de innerlijke en uiterlijke rijken, waar onze acties en intenties in harmonie zijn met het goddelijke.

Dit hexagram kan worden geïnterpreteerd als een herinnering om open en ontvankelijk te zijn voor kansen die zich in ons leven voordoen. Het is een tijd om met vertrouwen en enthousiasme vooruit te gaan, in de wetenschap dat het universum onze inspanningen ondersteunt.

Tegelijkertijd waarschuwt Hexagram 44 ook tegen impulsiviteit en roekeloosheid. Het is belangrijk om met intentie en bewustzijn te handelen, in plaats van simpelweg in actie te komen zonder consideratie. We moeten bereid zijn om naar onze innerlijke leiding te luisteren en afgestemd te blijven op ons hogere doel.

Samenvattend suggereert Hexagram 44 een tijd van afstemming tussen onze innerlijke en uiterlijke rijken, waar kansen voor vooruitgang en groei zich voordoen. Door afgestemd te blijven op ons hogere doel en met intentie en bewustzijn te handelen, kunnen we met vertrouwen en enthousiasme vooruitgaan naar onze doelen.”

CHATGPT + WIKIPEDIA (EN)
Hexagram 44 – “Coming to Meet”

Hexagram 44 consists of the trigrams “Heaven” above “Wind” and represents a time of opportunity and potential for progress. “Heaven” symbolizes the spiritual realm and the divine, while “Wind” represents movement and change. Together, they suggest a time of alignment between the inner and outer realms, where our actions and intentions are in harmony with the divine.

This hexagram can be interpreted as a reminder to be open and receptive to opportunities that are presenting themselves in our lives. It’s a time to take action and move forward with confidence and enthusiasm, trusting that the universe is supporting our endeavors.

At the same time, Hexagram 44 also warns against impulsiveness and recklessness. It’s important to act with intention and awareness, rather than simply jumping into action without consideration. We must be willing to listen to our inner guidance and stay aligned with our higher purpose.

In summary, Hexagram 44 suggests a time of alignment between our inner and outer realms, where opportunities for progress and growth are presenting themselves. By staying aligned with our higher purpose and acting with intention and awareness, we can move forward with confidence and enthusiasm towards our goals.

teksten gegenereerd door dv op CDa middels de NKdeE account bij OpenAI

https://en.wikipedia.org/wiki/Bagua#/media/File:DualerAufbau.JPG

凡益之道 與時偕行

De HARUSMUZE is een eigentijds interactief orakelprogramma, het Beginsel van een generatief schrijfprogramma gebaseerd op het Boek der Veranderingen, de I Tjing.
De dagroutine ervan (20 min tot 1-2u praktijk’, 2-20 min leestijd) biedt de gebruiker ook een dagelijks hernieuwde kennismaking aan met de immens rijke denkwereld van de I Tjing

commentaar

gevangen vis is niet lekker genoeg om de aanblik der glinstering te doen vergeten en begint ook heel snel danig te stinken.

geef hieronder uw eigen commentaar op deze uitspraak van de Harusmuze.
die wordt dan opgenomen in de volgende Omwenteling
vermeld uw mailadres als u persoonlijk antwoord wil krijgen (uw mailadres wordt niet publiek gemaakt)
vermeld uw website als u een link daarnaar bij uw commentaar wenst

scève

Je me taisois si pitoyablement,
Que ma Déesse ouyt plaindre mon taire.
Amour piteux vint amyablement
Remedier au commun nostre affaire,
Veulx tu, dit il, Dame, luy satisfaire?
Gaigne le toy d’un las de tes cheveulx.
Puis qu’il te plaict, dit elle, je le veulx.
Mais qui pourroit ta requeste escondire?
Plus font amantz pour toy, que toy pour eulx.
Moins reciproque a leur craintif desdire.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit:
This website uses the awesome plugin.