Categorieën
Kathedraalse Leer lyriek

over LYRIEK

LYRIEKscrnshot
screenshot LYRIEK

Ik typte vandaag het gedicht ‘Hinde’ van Kees Ouwens  over op lyriek.blogspot.be. Wat ik  deed is als dagelijkse bezigheid onderdeel van een NKdeE CR&D-programma dat kortweg LYRIEK heet.

Wat is LYRIEK?

LYRIEK is open source freeware (broncode zie hieronder). Je mag het programma gratis gebruiken en verspreiden. LYRIEK is onderdeel van een pakket educatieve software ontwikkelt door de NKdeE voor de opleiding van haar Novieten (Kathedraalauteur in opleiding)

LYRIEK brengt elke dag door middel van BLOGGER, een content management systeem aangeboden door Google Inc. en middels een uitvoerende mens (een TYPER) de tekst van één Nederlandstalig gedicht van haar papieren uitgave over in de database van BLOGGER zodanig dat het gedicht vanaf een ingesteld moment wereldwijd gelezen kan worden door iedereen die een aansluiting heeft met het Internet, vanaf dat ingestelde moment tot zolang die database publiekelijk raadpleegbaar blijft.

LYRIEK maakt gebruik van COLLAGE™ dat zorgt voor een prentje bij elk overgetypt gedicht. COLLAGE™  is een propriety app van auteur dv, maar kan makkelijk vervangen worden door eender welk  open source programma dat een prentje geeft als output bij tekstuele input.

Waarom LYRIEK gebruiken?

LYRIEK traint de gebruiker in het stellen van een dagelijkse schrijfact in een realistische omgeving. Het overtypen van bestaande en bij uitgave erkende auteurs reconstrueert voor een minimaal gedeelte het onderliggende schrijfproces en maakt de Noviet gevoelig voor de keuzes die de eertijdse Dichter maakte. Het dwingt de Noviet tot een innig contact met de moeizaam bevochten tekst van een voorbeeldig Auteur en verruimt daardoor het veld van haar/zijn potentiële gedragingen.

Het gebaar telt. Hoewel sommige auteurs het handschrift nog gebruiken bij de tekstuele ontplooiing, merken we toch dat het overgrote deel machinaal met de ’tekstverwerker’ gebeurt, op de computer dus. Het is dus zaak om in voldoende mate bij de handelingen, de gebaren en het psycho-motorisch gebeuren van het schrijven in deze vorm stil te staan. We raden de Novieten ten stelligste aan om het gebruik van LYRIEK aan te vullen met een volgehouden praktijk van het Meditatief Schrijven ten einde zo een volledige schrijfervaring op te doen.

Via integratie met sociale netwerken in de bestaande Blogspottoepassing draagt LYRIEK bij aan de verspreiding van Hoogwaardig Tekstueel Afval, dat zo efficiënter en diepgaander gerecycleerd kan worden in de ons resterende tijd.

LYRIEK helpt op die manier ook bij het rekruteren van nieuwe Auteurs, zonder daarbij de kandidaten een rad van roem en rijkdom voor de ogen te draaien. Schrijven is blijven schrijven.

//  Dit is de code van het ‘werkzame’ deel van LYRIEK, de hoofdfunctie ervan, de hoofdroutine zoals men wel ’s pleegt te zeggen in mensentaal over programma’s. Ruwweg, in brute Neo-Kathedraalse pseudo-code. De stukskens in ’t licht grijs geven commentaar op wat ge eigenlijk doet, ze proberen de code te verduidelijken. //

LYRIEK: BRONCODE

TYPER: een mens(achtige) die kan KIEZEN, LEZEN en TYPEN in BLOGGER
BOEKENKAST: een verzameling boeken met Nederlandstalige gedichten

DOE per datum:

 1. TYPER kiest een boek met gedichten uit BOEKENKAST => BOEK;
 2. TYPER leest BOEK.auteur, BOEK.titel en BOEK.ISBN
 3. TYPER kiest een gedicht uit BOEK =>GEDICHT;
 4. TYPER leest GEDICHT.paginanummer;
 5. Geef de tekst van GEDICHT als input aan COLLAGE;
 6. Start COLLAGE;
 7. TYPER opent de BLOGGER app en maakt een nieuwe post aan; // zie handleiding Blogger
 8. TYPER typt GEDICHT
 9. TYPER typt BOEK.auteur, BOEK.titel, BOEK.ISBN, GEDICHT.paginanummer;
 10. TYPER stelt publicatiedatum in op eerstvolgende vrije datum
 11. TYPER voegt de output van COLLAGE in bovenaan de post
 12. TYPER geeft onderschrift aan de afbeelding uit COLLAGE : (COLLAGE.maker + COLLAGE.jaar – COLLAGE.titel – COLLAGE.formaat)
 13. TYPER publiceert post

VOILA LA VIOLA

Geef een reactie

This website uses the awesome plugin.