Categorieën
gedicht van de dag lyriek

laatste gedachten

niets is er is niets dan dit is er niets dan dit niets
maar als dat zich niet met iets verhouden kan
zoals op mijn hand bv bah eikebah dit & dit bah
dan dat je zegt nu hier te zijn nochtans ernest du

want staat niet stijf in de slijmrijke groeven der
gehuurde mannen getrokken wat dan? wel dit dan
stop toch met dat schuiven dat strikken die rotkots
marie ik heb het tegen u verdomme ach splut wat dan

rr raam trr gtr gtr rmrmrmr kupkupkupkup rmrm maar
raam mara ttttt eke ke n eneke tekens fjfjfj f; flarde
farde fjorde henommap f(x,y) a= 0.14 b=0.3 aarde

wwwwwwww will willy willie wii wiiiiiiw wii woII wii wij
beubeubeu buh buh buh buh hebbeuhh beu hheben bb
gl gl gl ggeel gel gl bum bumbumn eikkkk keik glijk gelijk

 

2006-2017, uit “HEMELNETLYRIEK – Lyrische teksten van vilt.skynetblogs.be 2004-2007” P.O.D.-boekje in voorbereiding

De serie ‘Gedicht van de dag’ geeft sinds 2/06/2017 dagelijks, in de laatst bewerkte versie, een andere dv-tekst met dagelijks een ander dv-prentje.

(gelieve taal- of spelfouten of andere stoorsels te melden als reactie hier, dank!)

Leve de Praktijk van de Vrije Lyriek

WhiteheadNotes
dv 2008(?) “PREHENSION – Notes bij Whitehead’s Process & Reality p.31”

Geef een reactie

This website uses the awesome plugin.