Categorieën
gedicht van de dag Grafiek lyriek

Gedicht van de dag

270989
dv 1989, gemarkeerd scheurkalenderblaadje

DROOMDOOD

De gestalte die je was, daareven,
de wandelaar die toen halt hield,
zich omdraaide, vervaagt al

in het park : wellicht geurde
er nog wat, zag je het nog te vatten
als verwelkte bloesemgeuren

in je brandkast, een verhaal dat
afgesloten zijn plaats bewaart,
waar het niet eens wenste te zijn.

Loodzware, dichtslaande deur : zo
klinkt dan de klap die de droom maakt,
als hij stilvalt, vierkantig door

de opgehouden leegte op de stilte
ploft, zich verder slechts als lijk
laat lezen, uitgestrekt

op de plaats waar je was,
die verdween, net,
toen je halt hield.

1993, uit ‘Spelen Dat het Donker wordt‘ 1999

De teksten der Vrije Lyriek zwerven ondood rond, hun zwarte letters branden gaten in het Licht.
De serie ‘Gedicht van de dag’  geeft sinds 2/06/2017 dagelijks, in de laatst bewerkte versie,  een ander dv-gedicht met dagelijks een ander dv-prentje.

Leve de Praktijk van de Vrije Lyriek!

This website uses the awesome plugin.