Categorieën
LAIS

aurora

Voor N. L. bloesem1

Dit lied voor jou is helder & robuust
Jij kan er zalig niets in zijn & vrij
Van al het zware dat er op jou rust.
Aurora’s luister, hoe jij daagt in mij
Straalgeruis, onaantastbaar licht in mij:
Ik spreek nu elke letter van jou uit
& Overal jouw schitteren breekt uit.
De nevels slierten rode rond jouw licht
De aarde node braakt het zwarte uit
& Ik ben weg, verdwijn in jouw gedicht.

DIANA (voorheen Lylia) is een reeks van 449 dizains, een hedendaagse herschikking van de Délie van Maurice Scève, een werk, verschenen in 1544, dat op haar beurt veelvuldig verwijst naar de 366 canzioniere (del vario stile) van Francesco Petrarca’s grote Liedboek. Een dizain, in de strikte vorm die Scève (en ook ik nu) hanteerde, bestaat uit tien verzen van tien lettergrepen in een vast rijmschema (ababbccdcd)

Geef een reactie

This website uses the awesome plugin.