Categorieën
LAIS lyriek

het trieste van de liefde is haar lied

https://www.youtube.com/watch?v=ZVITZUQ_uIU

fruitVliegteksten_kleur

Ik leg de wereld nu aan banden, schat,
‘k Verjaag de ratten,  & spoel weg het slijk:
Ik druk het mormel mensheid in ons plat
& Leg het aan ’t infuus van jouw gelijk,
Want jouw zijn is rein & het maakt ons rijk
’t Schone  te ervaren dat verscholen is
Onder de pijn, & ’t kwaad, de ergernis
Die onze stem ternauw geen klank meer laat.
  ‘k Doof ’t vuur in d’asse van geschiedenis:
Ik zet ons op de weg  waar jij al gaat.

DIANA (voorheen Lylia) is een reeks van 449 dizains, een hedendaagse herschikking van de Délie van Maurice Scève, een werk, verschenen in 1544, dat op haar beurt veelvuldig verwijst naar de 366 canzioniere (del vario stile) van Francesco Petrarca’s grote Liedboek. Een dizain, in de strikte vorm die Scève (en ook ik nu) hanteerde, bestaat uit tien verzen van tien lettergrepen in een vast rijmschema (ababbccdcd).

Geef een reactie

This website uses the awesome plugin.