Categorieën
LAIS

licht

prins witje & de sneeuw

Er is teveel.  Ik schakel alles uit:
Ik doe het licht uit want dat licht is niet
Jouw zon die brandt in mij, die weerschijn stuit
Op alle wanklank ook, die hoor ik niet.
Ik hoor jouw stem die mij in mij gebiedt
Tot onaantastbaarheid & mijn smaak
Verbeurd verklaart, mijn zwijgen wil, & ik maak
Een einde aan het geuren van de haat.
Het wordt sneeuwwit, dit blad waarin ik haak
Als niets in niets, een glans van zilverdraad.

DIANA, een reeks van 449 dizains is een hedendaagse herschikking van de Délie van Maurice Scève, een werk, verschenen in 1544, dat op haar beurt veelvuldig verwijst naar de 366 canzioniere (del vario stile) van Francesco Petrarca’s grote Liedboek. Een dizain, in de strikte vorm die Scève (en ook ik nu) hanteerde, bestaat uit tien verzen van tien lettergrepen in een vast rijmschema (ababbccdcd).

Geef een reactie

This website uses the awesome plugin.