Categorieën
LAIS

herfstglans

Diep gefonkel in geheugensgroeven,
Jouw glans in droefte van herinnering,
Verre schimmen die mijn zicht beproeven,
Visioenen van het lijf dat ik bemin,
Prognose van een nieuwe kronkeling?
  Mijn lot is rond mijn lust een ijle krul
& Leegte is de plicht die ik vervul.
  Terwijl ik naar het kille buiten staar
Ben jij hierbinnen wat ik mij onthul:
Perfect gebrek, als licht zo fel & klaar.

LYLIA, een reeks van 449 dizains is een hedendaagse herschikking van de Délie van Maurice Scève, een werk, verschenen in 1544, dat op haar beurt veelvuldig verwijst naar de 366 canzioniere (del vario stile) van Francesco Petrarca’s grote Liedboek. Een dizain, in de strikte vorm die Scève (en ook ik nu) hanteerde, bestaat uit tien verzen van tien lettergrepen in een vast rijmschema (ababbccdcd).

Geef een reactie

This website uses the awesome plugin.