Categorieën
LAIS

true coale

In wanhoop is er van chaos orde,
Er is in het lijden van spijt een zang,
De dagen zijn tot duister verworden,
De nachten duren & duren te lang.
  Er is jouw schoonheid die ik nu verlang,
Terwijl de tijd zich naar mijn letter schikt
& De dood zich in het leven verslikt
Terwijl wat gaande is, vergaat tot vergaan.
  Er is, maar de doem van het lot beschikt,
Het zwart is hart van dit kloppend bestaan.

LYLIA, een reeks van 449 dizains is een hedendaagse herschikking van de Délie van Maurice Scève, een werk, verschenen in 1544, dat op haar beurt veelvuldig verwijst naar de 366 canzioniere (del vario stile) van Francesco Petrarca’s grote Liedboek. Een dizain, in de strikte vorm die Scève (en ook ik nu) hanteerde, bestaat uit tien verzen van tien lettergrepen in een vast rijmschema (ababbccdcd).

Geef een reactie

This website uses the awesome plugin.