Categorieën
lyriek Vertalingen - Bewerkingen

rebekka – Gennadij Gor #1

(de volgende faze in het verloop van ‘staat van beleg’, het neo-kathedraalse,  creatieve  research & development proces rond de ‘Homo sacer’ thematiek  is een reeks vertalingen die svetlana zakharova en ik ondernemen van de zgn. blokkadegedichten van Gennadij Samoilowitsch Gor, een relatief onbekend russisch auteur van novellen, science-fiction verhalen & dus ook deze blokkadegedichten. men noemt het blokkadegedichten omdat ze geschreven zijn tijdens & te midden de horror van het Beleg van Leningrad (in 1942). de toon & de aard van het werk is er dan ook naar, u zal dat wel merken. wij hopen dat we met deze vertalingen er  toch iets kunnen toe bijdragen dat dit werk zijn geëigende plaats zou innemen in de wereldliteratuur. er volgt nog een revisieronde van deze vertalingen, als we ze als af beschouwen verschijnt er een pdf-docje)

25.

Я девушку съел хохотунью Ревекку
И ворон глядел на обед мой ужасный.
И ворон глядел на меня как на скуку
Как медленно ел человек человека
И ворон глядел но напрасно,
Не бросил ему я ревеккину руку.

Ik vrat aan een meisje, frivole Rebekka
& Een kraai begluurde mijn maaltijd.
& De kraai kraaide verveeld zijn lied
Hoe traag toch zo’n mens een mens opvrat
& De kraai gluurde, maar tot zijn spijt,
Rebekka’s hand, die kreeg hij niet.

vert.: sv & dv

opm. (dv):
—–

– de gedichten van Gor zijn allen zonder titel.
– sommige hebben rijm, die volgen we dan strikt, met dien verstande dat vrouwelijke en mannelijke rijm worden omgedraaid, het russisch rijmt nu eenmaal voornamelijk vrouwelijk, het nederlands mannelijk, iets dat ik vandaag pas ontdekt heb! 41/10 is de vrouwelijk/mannelijk ratio in de rijmende verzen van het door svetlana geselecteerde corpus teksten, en ik zag al vlug in dat zoiets onhaalbaar was in het nederlands, dus de omkering drong zich op.

– de naam Rebekka verwijst  uiteraard naar de bijbelse Rebekka, Genesis 26, hetgeen de gruwel enkel het gepaste mythische reliëf verleent.

Geef een reactie

This website uses the awesome plugin.