Categorieën
LAIS

van bloem tot bloei

Lelie, liefje, jij:  naakte, reine bloem
Jouw rank rijzende lijf is zonsverrijking,
Straling die zich aan zichzelf vergrijpt, doem
Die in dat groter branden moet, splijting
Van bloei in het bloeien van bloei, neiging
Naar oneindig, verhoging van bereik,
Begrip van verre sferen, hoger rijk
Dat in de zang van goden hing geknoopt,
Stille frase, teder verdoken blijk
Van LYLIA: mijn redding, onverhoopt.

LYLIA, een reeks van 449 dizains is een hedendaagse herschikking van de Délie van Maurice Scève, een werk, verschenen in 1544, dat op haar beurt veelvuldig verwijst naar de 366 canzioniere (del vario stile) van Francesco Petrarca’s grote Liedboek. Een dizain, in de strikte vorm die Scève (en ook ik nu) hanteerde, bestaat uit tien verzen van tien lettergrepen in een vast rijmschema (ababbccdcd).

Geef een reactie

This website uses the awesome plugin.