Categorieën
LAIS

gutsende halzen, gulpende tred

“De lichamen van de onderdanen, die zonder meer gedood kunnen worden, vormen het nieuwe politieke lichaam van het Westen”
Giorgio Agamben, Homo Sacer. ISBN 9053528296, p.136

Wij zijn een acefaal object van haat
Verbannen uit het leven & ter dood
Ontdaan van elke droom & daad
Wij leven hoofdloos verder na de dood
& Spartelen van pijn, in  hoge nood.
  Ik volg de regels van ons kamp & koop
Het einde met de kleuren van de hoop,
De logo’s van het merk NU,  de woorden
WIJ waarin ik sterven mag, de bloeddoop
IK,  ontdaan van mij, het dier dat stoorde.

LYLIA, een reeks van 449 dizains is een hedendaagse herschikking van de Délie van Maurice Scève, een werk, verschenen in 1544, dat op haar beurt veelvuldig verwijst naar de 366 canzioniere (del vario stile) van Francesco Petrarca’s grote Liedboek. Een dizain, in de strikte vorm die Scève (en ook ik nu) hanteerde, bestaat uit tien verzen van tien lettergrepen in een vast rijmschema (ababbccdcd).

Geef een reactie

%d
This website uses the awesome plugin.