Categorieën
LAIS

dwalende schaduwen

Wij dwalen rond, & in duister schuilen wij:
Nare schaduwen, van onszelf ontdaan
Het licht viel weg & zonder tijd zijn wij
Erger dan dood, wreed zinloos bestaan
Nergens vandaan, nergens nog heen te gaan.
  Van uw al is slechts verdriet gebleven
Van al uw licht is niets ons nog gegeven
Dolende zuchten wij klachten in wind:
Adem als damp op een raam heel even,
Ouder dan goden, wij, bang als een kind.

noot: LYLIA, een reeks van 449 dizains is een hedendaagse herschikking van de Délie van Maurice Scève, een werk, verschenen in 1544, dat op haar beurt veelvuldig verwijst naar de 366 canzioniere (del vario stile) van Francesco Petrarca’s grote Liedboek. Een dizain, in de strikte vorm die Scève (en ook ik nu) hanteerde, bestaat uit tien verzen van tien lettergrepen in een vast rijmschema (ababbccdcd)

Geef een reactie

This website uses the awesome plugin.