Categorieën
LAIS lyriek

het mini-paardje

naar ‘Le tout petit cheval’ van Henri Michaux

Ik heb een mini-paardje op mijn kamer,
Het hinnikt & het stampvoet heel de nacht
Ik dreig dan dat ik slaan zal met een hamer,
Ik fluister wat liefs of ik aai het zacht.
Het vangt de manestralen in haar vacht.
Het is een merrie ja, maar echt heel klein,
’t Zal niet groter dan een halve meter zijn.
Toen het nog baby was baarde ’t mij zorgen
Helena vond dat helemaal niet fijn.
Maar mijn paardje is er elke morgen.

 

noot: LYLIA, een reeks van 449 dizains is een hedendaagse herschikking van de Délie van Maurice Scève, een werk, verschenen in 1544, dat op haar beurt veelvuldig verwijst naar de 366 canzioniere (del vario stile) van Francesco Petrarca’s grote Liedboek. Een dizain, in de strikte vorm die Scève (en ook ik nu) hanteerde, bestaat uit tien verzen van tien lettergrepen in een vast rijmschema (ababbccdcd)

Geef een reactie

This website uses the awesome plugin.