Categorieën
LAIS

workaround

Een rondedans de wind daarbuiten
In de bladeren doet, valt stil, & doet.
Tijdsspiralen op plaveien, ruiten
Die ritmisch door dat dwarrelen begroet
Beduiden wat er dra nog komen moet.
Ik zie geen vrede daar & ook geen bloem
Maar dingen die ik liever niet benoem.
Alle namen willen woorden worden
& ’t Loopt al over daar van dood & doem.
Want uw droom, helaas, is daad geworden.

noot: LYLIA, een reeks van 449 dizains is een hedendaagse herschikking van de Délie van Maurice Scève, een werk, verschenen in 1544, dat op haar beurt veelvuldig verwijst naar de 366 canzioniere (del vario stile) van Francesco Petrarca’s grote Liedboek. Een dizain, in de strikte vorm die Scève (en ook ik nu) hanteerde, bestaat uit tien verzen van tien lettergrepen in een vast rijmschema (ababbccdcd)

Geef een reactie

This website uses the awesome plugin.