Categorieën
LAIS

onleesbaar

voor Rutger H. Cornets de Groot

Achter pakken takken scherp als dolken
Droef steekt de zon zijn zwakke stralen weg
&  De wind waait tot krabbels de wolken :
Is het dat ik de taal in mijn ogen leg,
Letters van het droeve dat ik denk & zeg?
Of dat er om mij heen ’n hechte code
Opgeschreven staat? dat er een bode
Alles heeft ten dode verschreven?
Onleesbaar blijft het leven. Na goden
&  Vrouwen is dat een trouw gegeven.

noot: LYLIA, een reeks van 449 dizains is een hedendaagse herschikking van de Délie van Maurice Scève, een werk, verschenen in 1544, dat op haar beurt veelvuldig verwijst naar de 366 canzioniere (del vario stile) van Francesco Petrarca’s grote Liedboek. Een dizain, in de strikte vorm die Scève (en ook ik nu) hanteerde, bestaat uit tien verzen van tien lettergrepen in een vast rijmschema (ababbccdcd)

Geef een reactie

This website uses the awesome plugin.