Categorieën
Kathedraalse Leer Proza

over asemische schriftuur (bibliografie & links)

Bibliografie

Aangroeiende bibliografie van de werken die ik raadpleeg  terwijl de serie schrijfsels voortwoekert:

 • BAUMANN 1986:  Gerd Baumann (red.), The Written Word. Literacy in transition (Wolfson College Lectures 1985), Oxford 1986, ISBN 0-19-875068-4
 • CHRISTIN 1985: Anne-Marie Christin et al. (red.), Ecritures II, Paris 1985, ISBN 2-86-262242-7
 • CHRISTIN 1995: Anne-Marie Christin, L’Image Écrite ou La Déraison Graphique, Paris 1995 ISBN 2-08-012635-0
 • DANIELS 1996: Peter T. Daniels & William Bright (red.), The World’s Writing Systems. New York/Oxford 1996, ISBN0-19-507993-0
 • GAUR 1984: Albertine Gaur, A History of Writing. London 1984, ISBN 0-71-230028-7
 • HARRIS 1993: Roy Harris, La sémiologie de l’écriture. Paris 1993, ISBN 2-27-105088-X
 • IYER 2011: Lars Iyer: Nude in your hot tub, facing the abyss (A literary manifesto after the end of Literature and Manifestos). The White Review # 03, 2011, online feature article (accessed December 02, 2011).
 • JENSEN 1970: Hans Jensen, Sign, Symbol and Script. An Account of Man’s Effort to Write. London 1970, SBN 04-400021-9
 • KAIKKONEN 2011: Kaikkonen, Satu. Satu Kaikkonen (Visual) Poet. SCRIPTjr.nl 1.1. http://scriptjr.nl/issues/1.1/satu-kaikkonen-1-1.php (accessed December 02, 2011).
 • LAMONI 2007: Gulia Lamoni, Les Eigenschriften d’ Irma Blank: le texte comme texture. In Textimage, Varia 1, herfst 2007, ISSN 1954-3840 (accessed December 01, 2011)
 • LISSARRAGUE 1985: François Lissarrague, Parole d’images, in CHRISTIN 1985, p.71-93
 • MICHAUX 1987: Fred Jahn & Michael Krüger (red.), Henri Michaux: Bilder aquarelle Zeichnungen Gedichte Aphorismen. Munchen 1987, ISBN 3-446-15199-0
 • THEYS 1988 Ann Theys, Johan Van Cauwenberge, Marcel Rademakers, Roland Strubbe, Eugène Van Itterbeek et al. (red.), Poëzie en Beeld / Poésie et Image / Poetry and Image, II. Het Verbeelde Woord / Le Mot Image / The Visualised Word, Europese Reeks, Leuvense Cahiers  nr. 83, Leuven, 1988,

Online resources & authors:

Luckily here  i can suffice to refer to Marco Giovenale’s splendid list of recources on http://asemic-net.blogspot.com/p/links.html, but that, surey, not without mentioning our beloved The New Post-literate: A Gallery Of Asemic Writing – the online asemic gallery curated by the incontournable Michael Jacobson!

Steun de asemics! Koop een boek!

Lieve Klikmuiskinders,

De meeste mensen die zich met asemic writing bezig houden rijden natuurlijk al lang van zwembad naar zwembad in hun snelheidsboetes vretende porches, edoch deze lijst van publicaties wordt u aangeboden om de minder gefortuneerden onder hen een hart onder de riem te steken. Net als uw dienaar kunnen zij elke steun heel goed gebruiken, en, eerlijk gezegd, moest ik de centen hebben, ik zou mij onmiddellijk een gigantische collectie asemisch werk aanschaffen want binnen een jaar of twintig, als de haastigen onder deze Nieuwe Wilden de fast lane al zijn ingedoken & ter Eeeuwige Plekke geloosd, zijn al die dingen die je nu quasi gratis kan kopen natuurlijk fortuinen waard!

Mijn werk, asemisch of anders, hoeft het nog gezegd, zal dan uiteraard gewoon onbetaalbaar zijn. Mijn kinderen zitten nu al met een licht moorddadige twinkeling in de ogen  achter hun first shooter games te grinniken …

Geef een reactie

This website uses the awesome plugin.